Search

Ministar Bukvarević se sastao sa predstavnicima boračkih udruženja općine Stari Grad Sarajevo

Dana, 15.03.2016.godine ministar Bukvarević, prisustvovao je radno-konsultativnom sastanku sa predstavnicima boračkih Udruženja Općine Stari Grad Sarajevo, koji je organizovao dogradonačelnik Grada Sarajevo, Abdulah Skaka.

Predstavnici boračkih Udruženja su razgovarali sa ministrom vezano za rad federalnog ministarstva, projektima koje je ministar realizovao u protekloj godini, a posebno su se dotakli projekata koji se planiraju realizovati u 2016.godini. Predstavnici boračkih Udruženja  su iskazali veliku  zainteresovanost za projekte zapošljavanje i samozapošljavanje boraca kroz više fondova Vlade FBIH, projekt jedinstvenog registra boraca, projekt Fondacije za pružanje pravne pomoći borcima, dokle se došlo sa Zakonom o demobilisanim borcima, Zakonom o boračkim udruženjima od posebnog interesa za FBiH i šta se radi na pitanju demobilisanih boraca povratnika u manji BH entitet.

Predstavnici boračkih Udruženja su se zahvalili ministru Bukvareviću na tome što ih je došao obići i u direktnom razgovoru čuti njihova mišljenja i prijedloge i na naporima koje ulaže na rješavanju nagomilanih problema boračke populacije.

Nakon uspješne razmjene mišljenja učesnici sastanka su se složili oko sljedećih zaključaka:

  • Savez boračkih organizacija i udruženja i predstavnici NOR-a, zajedno sa jedinstvenom organizacijom boračkih organizacija osuđuje u cijelosti fašistička okupljanja i traži državotvornost svih građana na svim dijelovima Bosne i Hercegovine,
  • Svaki dio države Bosne i Hercegovine  je vlasništvo svakog građanina Bosne i Hercegovine  i mi smo protiv bilo kakvog promovisanja fašizma, u bilo kojem obliku,
  • Pozivamo sve strukture vlasti  da pomognu demobilisanim borcima povratnicima, iz razloga što su svi povratnici, a posebno demobilisani borci svakodnevno izloženi ugrožavanju ljudskih prava,
  • Svi prisutni na sastanku su se u potpunosti složili da nam je neophodno jedinstvo svih boraca na cijeloj teritoriji BiH.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti