Search

MMF u radno – konsultativnoj posjeti federalnom ministarstvu za pitanja boraca

MMF u radno – konsultativnoj posjeti federalnom ministarstvu za pitanja boraca

Danas je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević sa saradnicima održao redovni izvještajni sastanak sa  predstavnicima Misije MMF-a u.

Na sastanku se razgovaralo o reviziji korisnika boračko – invalidskih naknada, rezultatima ostvarenim do sad i daljnjim aktivnostima u reviziji, o izvršenju budžeta za 2016.g., prijevremenim povoljnijim penzijama i potencijalnim troškovima po ovoj osnovi, te o budžetu za 2017.godinu.

Ministar je informisao predstavnike MMF-a o provedbi revizije od početka revizije do sad, zaključno sa 30.09.2016.g., rokovima za završetak revizije, izvršenju budžeta za ovu godinu i planom budžeta za 2017. godinu.

Ministar je upoznao predstavnike MMF-a  o zahtjevima predstavnika boračkih organizacija  koje su u prioritet stavile donošenje Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica na federalnom nivou i zahtjevima za povečanje budžetskih stavki:  pomoć u liječenju,  pomoć u zapošljavanju i samozapošljavanju boračkih kategorija kao i drugih budžetskih stavki koje su u funkciji poboljšanja socijalno-statusnog položaja boračkih kategorija.

Budžetski zahtjev ministarstva za 2017.g. se kreće u visini i izdavajanjima u Budžetu za 2016. godinu, s tim da smo tražili  unutrašnje preraspodjele  sredstava u cilju povećavanja tekućih transfera pomoć  za zapošljavanje i samozapošljavanje boračkih kategorija,  pomoć za liječenje i drugih budžetskih stavki odakle se obezbjeđuiju sredstva za poboljšanje socijalno-statusnog položaja svih boračkih kategorija.

Predstavnici Misije MMF su posebno podržali napore resornog Ministarstva da se okonča proces revizije.

Istakli  su svoj zahtjev da je obaveza Vlade Federacije BiH da prilikom donošenja bilo kakvih zakona koji znače uvođenje novih korisnika podrazumjeva usaglašavanje sa Misijom MMF-a.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti