Search

RADNA POSJETA MINISTRA BUKVAREVIĆA POSAVSKOM KANTONU

Federalni ministar za pitanja  boraca i invalida  odbrambeno- oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević sa saradnicima je danas, 06.11.2015. godine  u  radnoj  posjeti Posavskom kantonu.

U sjedištu Skupštine posavskog kantona u Domaljevcu, ministar Bukvarević  je razgovarao sa predsjednikom i zamjenikom predsjednika skupštine, gdinom Josom Markovićem i gdinom Tahirom Redžepovićem. Po dolasku u  Orašje, ministar Bukvarević i  pomoćnici ministra Nezim Ćatić i Martin Frančešević su u zgradi Vlade posavskog kantona održali sastanak sa kantonalnim ministrima koji pokrivaju resore  boračka pitanja i unutrašnje poslove gdje su razgovarali o aktuelnim problemima boračke populacije u posavskom kantonu.

U poslijepodnevnim satima održan je sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja  gdje su preovladavala sva pitanja koja se tiču boračke populacije: revizija, invalidnine, pomoć udruženjima, poboljšanje saradnje sa federalnim ministarstvom.

Sumirajući sastanke u skupštini kantona, sa kantonalnim ministrima i sa boračkim udruženjima ministar Bukvarević je izjavio da je Programom rada ministarstva predviđen obilazak svih kantona i da je nakon osam posjećenih danas u posjeti u Posavskom kantonu. Istakao je da su tokom prethodna tri sastanka upoznali  sagovornike sa predstojećim izmjenama i dopunama seta boračkih zakona, te sa izmjenama i dopunama određenog broja Pravilnika, što će u izvjesnom smislu poboljšati položaj boračke populacije i obezbjediti provođenje Presuda Ustavnog suda Federacije BiH. Ministar Bukvarević smatra da je kroz otvoreni razgovor tokom posjeta najlakše rješavati probleme koji se postavljaju pred boračku populaciju. Nastoji da se u relaksiranoj atmosferi i saradnji rješavaju sva otvorena pitanja boračke populacije. Ministar Bukvarević je naglasio da se proces revizije odvija u okvirima zakona i pravilnika, a u saradnji sa kantonalnim ministarstvima i udruženjima boračke populacije. Istakao je da će upravo vraćanje toka revizije u okvire zakona obezbjediti da taj proces i dalje teče jer su sada i revizorski timovi za kontrolu i revizorski Tim za koordinaciju formirani na način kako to propisuje zakon i to obezbjeđuje da se proces revizije normalno odvija.

Kantonalni ministar za boračka pitanja posavskog kantona Marijan Kopić je zahvalio ministru Bukvareviću na prihvatanju poziva da posjeti posavki kanton. Istakao je da su razgovarali otvoreno o svim pitanjima i da je zadovoljan sa sastancima koje su imali danas sa federalnim ministrom, posebno uz činjenicu da sa prethodnim  federalnim ministrom nisu imali nikakvu saradnju. Očekuje da će se dalja saradnja sa resornim federalnim ministarstvom   još i poboljšati.

Predsjednik HVIDR-e posavkog kantona Fred Mišković je izjavio da je sastanak sa federalnim ministrom protekao korektno. Naglasio je da će biti zadovoljan da se u procesu revizije poštuju zakoni i Presude Ustavnog suda Federacije BiH. Dodao je da su razgovarali i o položaju branitelja koji su „ostali“ stalno nastanjeni u drugom entitetu. Postavljeno je i pitanje pružanja pravne pomoći za pripadnike HVO i ARBiH u slučajevima optuživanja za ratne zločine.

Nakon ovih sastanaka ministar Bukvarević je posjetio i sjedište Odsjeka za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u Orašju koji je  je jedna od organizacionih jedinica resornog federalnog ministarstva gdje je razgovarao sa uposlenicima Odsjeka.

Na kraju ove radne posjete ministar Bukvarević je u sjedištu Odsjeka  razgovarao i sa predstavnicima općine Pelagićevo.

 

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti