Search

Sljedeće godine jubilarna 20. manifestacija “Odbrana Bosne i Hercegovine-Igman 2020.”

Sarajevo, 20.11.2019. godine: Organizacioni odbor manifestacije “Odbrana Bosne i Hercegovine-Igman 2019” održao sastanak na kojem je jednoglasno usvojio Finansijski i Izvještaj o provedenim aktivnostima manifestacije.

Manifestacija “Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2019.” je planirana, organizirana i realizirana na zadovoljavajući način i uspješno, i u skladu sa osnovnim ciljevima i očekivanim efektima autentičnih sjećanja i memorisanja bitnih događaja i učesnika događaja na prostoru Igmana u periodu ‘92-‘95.  Organizacioni odbor je zaključio da je manifestacija u potpunosti ispunila cilj i postigla planirane efekte te da većina institucija i pojedinci koji su direktno i indirektno učestvovali u pripremi i realizaciji programskih sadržaja manifestacije “Odbrana BiH – Igman 2019.” zaslužuju sve pohvale.

Predsjednik Organizacionog odbora doc.dr. Salko Bukvarević je istakao da mu je čast biti dio manifestacije koja se ove godine u svim aspektima izdigla na veći nivo i da ga posebno raduje činjenica da su Finansijski i Izvještaj o provedenim aktivnostima manifestacije urađeni transparentno, shodno planu i programu koji je usvojio Organizacioni odbor te na osnovu zaključaka Organizacionog odbora.

“Želim iskazati posebnu zahvalnost svim borcima, porodicama šehida i poginulih boraca, veteranima, svim učesnicima koji su ove godine bili dio manifestacije, kao i svim institucijama, preduzećima, pojedincima koji su finansijski ili na drugi način podržali manifestaciju čiji je cilj da okupi preživjele učesnike odbrane iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, kako bi evocirali uspomene i sjećanja na teške godine borbe protiv agresora, kao i da se upoznaju mlade generacije sa značajem borbe u sudbonosnim danima odbrane, kako Igmana, tako i glavnog grada i države. Posebno mi je drago što smo ove godine imali izuzetno veliki broj djece koja su po prvi put organizirano došla na Igman putem Fonda IKRE.”

Devetnaesta tradicionalna manifestacija „Odbrana BiH – Igman 2019.“, kojom sjećajući se svih šehida i poginulih boraca Armije i MUP-a R BiH, odavanjem počasti i kroz sate historije i okrugle stolove bilježimo njihovu neizmjernu ulogu u odbrani BiH od agresije i terora agresorskih snaga te njegujemo tekovine odbrambeno – oslobodilačkog rata ‘92-‘95. godina održana je u periodu od 24.04.2019. do 20.11.2019. godine pod motom “Dođi i posvjedoči”.

Posebno je naglašena potreba većeg angažiranja i pomoći svih nivoa vlasti, kako bi se prikupila potrebna finansijska sredstva za realizaciju ovako kompleksne i značajne manifestacije koja sljedeće godine ima svoj jubilej, 20. godina. Na kraju sastanka je, između ostalog, zaključeno da se manifestacija svake godine treba obogaćivati novim sadržajima te da mora postati izvorište sjećanja koje će svake godine okupljati veterane ali i mlađe generacije, s ciljem očuvanja kulture sjećanja i podsjećanja na herojsku odbranu naše domovine, sve šehide i poginule borce, ali i preživjele koji su živi svjedoci nadljudske borbe na platou Igmana ali i širom Bosne i Hercegovine.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti