Search

Utvrđen koeficijent jedan za novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranim braniocima za II kvartal 2023. godine

Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku kojom je utvrđen koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period april – juni 2023. godine (II kvartal). Riječ je o Transferu za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada, utvrđenim Budžetom FBiH za 2023. godinu.

“Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa u članu 22. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica bit će utvrđena visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica, za period april – juni 2023. godine”, pojasnio je Lokmić.

Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u Budžetu FBiH za ovu godinu je osigurano 50 miliona KM, namjenskih sredstava, za provedbu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada.

“Obezbjeđivanjem namjenskih sredstava uređena su i prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica”, kazao je Lokmić.

Kabinet

Ostale aktuelnosti