Search

Zahtjev boračkih udruženja za rješenje statusa nosilaca Medalje otpora

Zahtjev boračkih udruženja za rješenje statusa nosilaca Medalje otpora

Danas je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević sa saradnicima razgovarao sa predstavnicima Patriotske Lige BiH, Organizatorima otpora HVO, Udruženjem Organizatori i pokretači otpora FBiH i Udruženjem Zelenih beretki, o elementima Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu Medalje otpora.

Razgovaralo se o prijedlogu davanja priznanja zaslužnim organizatorima pokreta otpora.

Predstavnici Patriotske Lige BiH, Organizatora otpora HVO, Udruženja Organizatori i pokretači otpora FBiH i Udruženja Zelenih beretki još jednom su izričito zahtijevali riješenje statusa ovih ljudi.

Ministar Bukvarević sa saradnicima je upoznao prisutne o aktivnostima koje su vođene u proteklom periodu, a poseban akcenat u ovim razgovorima je stavljen na glavne elemente Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu Medalje otpora.

Predstavnici navedenih boračkih organizacija i predstavnici ministarstva  su postigli visok stepen saglasnosti oko osnovnih elemenata ovog Pravilnika i dogovor je da se nastavi raditi na izradi Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu Medalje otpora.

Predstavnici boračkih oraganizacija su prenijeli stav ministru Bukvareviću, da će pored ovog sastanka inicirati i  održavanje sastanaka sa političkim liderima vladajuće koalicije na ovu temu.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti