Zapošljavanje boračkih kategorija: Potpisani ugovori ukupno vrijedni 489.000 KM

Zapošljavanje boračkih kategorija: Potpisani ugovori ukupno vrijedni 489.000 KM

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je, u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, potpisao ugovore sa 28 zadrugara i  devet zadruga o dodjeli ukupno 489.000 konvertibilnih maraka iz transfera Budžeta FBiH namijenjenog zapošljavanju putem boračkih zadruga.

Ovo je treća grupa korisnika s kojima su tokom 2016. godine potpisani ovakvi ugovori. Kroz prethodne grupe su sredstva odobrena za ukupno 17 zadruga i 41 zadrugara.

Dakle, za 95 aplikanata je, kroz tri faze, odobreno 1.300.000 KM, a očekivani efekti su direktno otvaranje 100 novih radnih mjesta i, indirektno, kroz kooperante, još 1.000 novih.

Inače, po djelatnostima, od ukupno 95 ove godine potpisanih ugovora, 47 se odnosi na projekte u poljoprivredi, 18 na proizvodne djelatnosti, 19 na stočarstvo, a u jedanaest slučajeva riječ je o osnivanju boračkih zadruga.

Obraćajući se potpisnicima ugovora i korisnicima sredstava, ministar Bukvarević je kazao da je transfer namijenjen boračkom zadrugarstvu samo dio mjera koje Vlada FBiH poduzima na povećanju ukupnog broja zaposlenih. Kako je precizirao, prema podacima iz ovog mjeseca, dosadašnje mjere Federalne vlade rezultirale su povećanjem broja zaposlenih za 27.700, uz istovremeni smanjenje broja onih koji traže posao u Federaciji BiH.

Ministar Bukvarević je najavio nastavak ovakvog poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija.

kabinet ministra

Ostale aktuelnosti