Search

Cilj nam je sistemski rješavanje problema boraca

Ministar Bukvarević izražava žaljenje što su borci proveli još jednu noć pred zgradom Vlade FBiH i poziva njihove predstavnike na dijalog i na institucijonalno rješavanje problema.

Danas je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević prisustvovao 4. Skupštini Saveza boraca FBiH koja je održana u Sarajevu.

U svom obraćanju na Skupštini ministar Bukvarević je iskazao „svoje žaljenje što su borci na protestima pred zgradom Vlade FBiH. Imao sam direktne razgovore sa njima i prenio sam im šta je Vlada uradila i šta se planira uraditi i šta je od tih zahtjeva u nadležnosti ministarstva za pitanja boraca i Vlade FBiH. Vlada FBIH izdvaja 570 miliona KM, te dalje probijanje ovog iznosa nije moguće. Mi sad imamo zahtjeva u visini  od 350 miliona KM, ne samo od strane demobilisanih boraca, već i od paraplegičara, RVI, porodica šehida i poginulih obraca. Mi smo svima kazali, pa i vama ovdje evo govorim da sve pozivamo na dijalog, da prije svega riješimo tri pitanja za  koja su moguća riješenja.

Prvo je formiranje i objava registra, da se sazna ko je šta dobio od ove države, kako bi mogli doći do onih koji nikad ništa nisu dobili.

Drugo je  uspostava reprezentativnosti boračkih organizacija., U parlamentarnoj proceduri je Zakon o udruženjima od posebnog društvenog značaja za FBiH, kojim će se  urediti stanje u ovoj oblasti. Apsolutno podržavam i pomoći ću da borci, ukoliko to istinski žele, dođu do jedne boračke organizacije.

Treće  je rješavanje  finansijskih zahtjeva  svih boračkih kategorija. Mi  radimo na projektu formiranja novog Transfera  za rješavanje socijalno-statusnih pitanja boraca. Vlada FBiH je dala saglasnost na Sporazum, koji bi omogućio da svake godine ostvarimo uštede od 6-7 milina KM, ali da te uštede ne odu na neke druge pozicije u Budžetu, već da ostanu u sastavu raspoloživih sredstava  ministarstva, kako bi se putem  tih sredstava   pomoglo najugroženijim kategorijama, a sve u saradnji sa boračkim udruženjima i organizacijama, jer bi oni dali prijedlog  za  raspodjelu tih sredstava“.

Na kraju Skupština boraca FBiH je donijela nekoliko zaključaka u kojima se iskazuje podrška zamjeniku predsjednika Saveza boraca FBiH i ratnom komandantu Naseru Oriću i drugim borcima u nastojanju da dokažu svoju nevinost.

Skupština traži od federalnog ministra Bukvarevića da zatraži davanje saglasnosti na Sporazum sa Vladom FBiH kako bi se iz istog mogli riješavati nagomilani problemi boračke populacije.

Daju punu podršku Upravnom odboru Saveza da zajedno sa Udrugom razvojačenih branitelja HVO-a sprovedu započete aktivnosti u cilju donošenja seta zakona iz boračko-invalidske zaštite.

Skupština Saveza osuđuje sve one koji svojim djelovanjem pokušavaju na bilo koji način zloupotrebiti demokratiju i time izmanipulisali demobilisane borce  i doveli ih u poziciju da pojedinačno ili u manjim grupama na neprimjeren način traže svoja prava, smatrajući da se prava demobilisanih boraca moraju rješavati razgovorom putem nadležnih institucija i da usvojene zaključke sa ove Skupštine dostave u roku od 8 dana Koordinaciji boračkih udruženja, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca, Vladi FBiH, predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Doma naroda FBiH, od kojih se zahtjeva da svako iz svoje nadležnosti navedene zaključke u potpunosti implementira.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti