Search

Federalni ministar i predstavnici koordinacija boračkih organizacija još jednom pozvali na hitno usvajanje Budžeta za 2019. godinu

Sarajevo, 15.02.2019. godine: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalno ministarstvo finansija izvršili sve potrebne pripreme, te su spremni u najkraćem roku od 48 sati nakon usvajanja Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta za 2019. godinu doznačiti sredstva na račune korisnika.

U sjedištu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata resorni ministar doc.dr. Salko Bukvarević i njegovi saradnici održali su redovni radni sastanak sa predstavnicima koordinacije boračkih saveza Armije RBiH i HVO-a.

Na sastanku je razmatrano nekoliko tačaka te su doneseni i zaključci da je potrebno hitno usvojiti Budžet i Zakon o izvršenju Budžeta za 2019. godinu, kako bi se mogle izvršiti isplate invalidnina i naknada boračkim kategorijama. Prema raspoloživim informacijama sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH je zakazana u srijedu, 20. februara, kada se očekuje usvajanje Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta za 2019. godinu, što znači da bi se sredstva na računima korisnika boračkih naknada mogla naći u roku od 48 sati, jer su Federalno ministarstvo za pitanja boraca i Federalno ministarstvo finansija izvršili sve pripreme, te su spremni u najkraćem roku doznačiti sredstva bankama.

Zakazan je i sastanak sa predstavnicima Koordinacije HVO-a u utorak te je usaglašen stav da će predstavnici Saveza demobiliziranih branilaca i Udruge razvojačenih branitelja organizirati posebne sastanke na kojima će se dalje razmatrati Prijedlog zakona o demobiliziranim braniocima.

Federalni ministar je upoznao prisutne o mišljenju, sa pravnog i finansijskog aspekta, na Prijedlog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica koji je u parlamentarnu proceduru uputila koalicija DF-GS.

Također, u vezi sa inicijativom o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju dogovoreno je da će koordinacije razmotriti predmetnu inicijativu i mišljenje o istoj dostaviti u roku od sedam dana resornom ministru.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti