Search

BUKVAREVIĆ INFORMISAO O STANJU I PROBLEMIMA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbramebno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević prezentirao je na tematskoj sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta Informaciju o aktivnostima Ministarstva na poboljšanju položaja boračkih kategorija za period od 1. aprila 2015. do 30. aprila 2018. godine.

U toj informaciji, kad je riječ o izdvajanju novca iz federalnog budžeta za korisnike boračkih prava, navedeno je da je u prvom kvartalu 2018., za 88.828 korisnika lične i porodične invalidnine isplaćeno oko 68,4 miliona KM te da su ukupno predviđena godišnja sredstva za tu stavku 280,3 miliona.

Za pomoć u liječenju boraca u tekućoj godini predviđeno je 1,5 miliona KM, a za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika boračke populacije 400.000 u budžetskoj 2018. godini, za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima prve grupe 1,5 miliona, odnosno 60 automobila krajnjim korisnicima.

I ove godine realiziraju se projekti zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, te projekti samozapošljavanja i zapošljavanja putem boračkih zadruga.

U 2018. godini za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije predviđeno je 675.000 KM, navedeno je u Informaciji.

Kad je riječ o zakonima što tretiraju prava boraca, u fazi izrade je zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim je propisano 15 prava, te je prednacrt upućen 9. aprila kantonalnim skupštinama na davanje mišljenja u roku od 30 dana. U proceduri je i Nacrt zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja.

Bukvarević je poslanicima kazao da ovo ministarstvo podržava i učestvuje u realizaciji svih projekata zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija.

– Ministarstvo je preduzelo sve zakonske radnje kako bi bilo servis braniteljima i članovima njihovih porodica. Ono što nismo uspjeli riješiti dosada su prava demobiliziranih boraca, ali ove godine je Nacrt ovog zakona ponovno stavljen u proceduru. Neutrošeni i eventualno dodatni novac bi omogućio da konačno riješimo zakonski pitanje ove kategorije. Predlažemo i donošenje zakona o reprezentativnim boračkim udruženjima jer je u FBiH aktuelan problem predstavljanja branilaca – rekao je Bukvarević.

Kad je riječ o uspostavi registra boraca, dodao je da takav registar postoji za svaku općinu, a da su također dostavljeni registri za Tuzlanski, Zeničko-dobojski i Unsko-sanski kanton, dok su u fazi izrade za Sarajevski, Hercegovačko-neretvanski i druge kantone.

– Registar je prvenstveno potreban institucijama koji se bave boračkom zaštitom, a suština je da ga imaju općine, kantoni i Federacija te sve institucije koje se bave boračko-invaldskom zaštitom. Idemo u pravcu da ga stavimo na raspolaganje svim takvim institucijama – kazao je Bukvarević.

Što se tiče boračkog zahtjeva za prestanak finansiranja svih, izuzetno brojnih boračkih udruženja, on tvrdi da je takva odluka donesena još u augustu prošle godine na nivou Federacije, ali i da su općine te kantoni nastavili finansiranje predvidjevši i u aktuelnoj budžetskoj godini novac za te namjene.

– Pozivam predstavnike boračkih udruženja da se obrate općinskim i kantonalnim nivoima jer nema, čini mi se, opšte podrške na terenu za realizaciju takvog zahtjeva – smatra Bukvarević.

O važnom zahtjevu demobiliziranih branitelja za uvođenje boračkog dodatka u Federaciji kazao je da bi taj dodatak, bude li nazvan tako, postao obaveza prema svim borcima.

Bukvarević je naveo da je predviđeno osnovno osiguranje za borce u stanju potrebe i da za svaki drugi zahtjev treba izdvojiti dodatni novac.

– Međutim, ako Parlament donese odluku da za borce treba izdvojiti i dodatnih 300 miliona KM, nemam ništa protiv, ali onda treba naći način za realizaciju takve obaveze – dodao je.

– Ključno pitanje je donošenje zakona o pravima demobiliziranim borcima – zaključio je ministar Bukvarević u obraćanju parlamentarcima i predstavnicima boračkih udruženja, koji prisustvuju tematskoj sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta posvećenoj stanju i aktuelnoj problematici u oblasti boračko-invalidske zaštite, rekao je federalni ministar Bukvarević u obraćanju Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti