Search

Bukvarević: Predložit ćemo izmjene federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Brčko, 06.07.2020. godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida OOR-a Salko Bukvarević boravio je danas u radnoj posjeti Brčko-Distriktu, kako bi se sastao sa rukovodstvom brčanskog parlamenta i predstavnicima boračkih asocijacija Armije Republike BiH i HVO koji egzistiraju na ovom podučju.

Centralna tema razgovora  ticala se primjene zakona iz oblasti boračkih prava, posebno kada je riječ o borcima koji žive na području Brčko-Distrikta.  Poseban fokus bio je usmjeren na ostvarivanje prava na „egzistencijalnu novčanu naknadu“, za pripadnike Armije Republike BiH i HVO-a, koji su mlađi od 57 godina, a koji su bez zaposlenja i bilo kakvih drugih stalnih novčanih primanja.

„Jasno smo usaglasili stav da borci iz Distrikta moraju uživati identična prava kao i svi koji su iz ARBiH i HVO koji žive na području Federacije, odnosno da moraju biti ravnopravni. Svjesni specifičnosti ovog područja a imajući u vidu potrebe naših saboraca, kroz izmjene federalnog zakona bit će predloženo da federalna Vlada budžetski pokriva boračku populaciju mlađu od 57 godina sa područja Distrikta kada je rječ o egzistencijalnoj naknadi te očekujemo razumijevanje i u parlamentu kada dođe do glasanja”, rekao je resorni ministar.

Inače, izmjene i dopune pomenutog zakona trebale bi proći kompletnu proceduru do konca tekuće godine, kako bi bile u primjeni od januara 2021. godine.

„Veoma je važno da je prepoznata poteškoća koju zbog specifičnosti Distrikta, u ovom segmentu imaju borci ARBiH i HVO, te da će ovo pravo ići na teret budžeta Federacije, dok će Distrikt i dalje finansijski pratiti sva već utvrđena izdvajanja ze boračku populaciju na području Brčkog”, rekao je predsjednik Skupštine Distrikta Esed Kadrić.

Podsjećanja radi, ministar Bukvarević je u petak boravio u radnoj posjeti Podrinju i borcima povratnicima u RS. Borci povratnici su također iskazali zahtjev da se kroz izmjene i dopune federalnog Zakona obuhvate i borci koji su povratnici u RS, bez obzira na godine starosti, kao i supruge umrlih demobiliziranih branioca bez primanja

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti