Search

Demobilizirani branioci nakon 9 godina dobili svoj Zakon

Sarajevo, 18.07.2019. godine: Zastupnici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (PFBiH) na današnjoj sjednici usvojili su Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica kao i Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Budžetu i Zakona o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu.

Nakon 9 godina demobilizirani branioci su napokon dobili svoj zakon kojim će biti obuhvaćeno 16 prava. Radi se o Zakonu koji su predstavnici boraca usaglasili sa Vladom FBiH, Radnom grupom i Odborom za boračka i invalidska pitanja Parlamenta FBiH a koji je u utorak usvojio i Predstavnički dom PFBiH.

Ovim zakonom bit će obuhvaćeno nekoliko stotina hiljada demobiliziranih branilaca koji će ostvariti 16 prava među kojima je i egzistencijalna naknada za najugroženije borce koji imaju 57 godina i više, 12 mjeseci učešća u Oružanim snagama (OS), 12 mjeseci na birou za nezaposlena lica i čija primanja ne prelaze 50% od najniže isplaćene plaće u decembru 2018. godine u Federaciji BiH. Visina naknade bit će srazmjerna broju mjeseci provedenih u OS, na način da će se svaki mjesec biti množen sa 5 KM.

Ministar Bukvarević je i ovaj put zahvalio svima koji su učestvovali u donošenju Zakona, prvenstveno borcima koji su od samog početka bili uključeni u cjelokupan proces kroz 10 predstavnika u Radnoj grupi. Podsjetio je i na zaključak kojim je predviđeno da će se 12 mjeseci nakon primjene Zakona uraditi analiza na osnovu koje će se raditi na poboljšavanju ovog zakonskog rješenja te da je ovo izuzetan korak u rješavanju jednog od gorućih problema u oblasti boračko-invalidske zaštite jer se radi o borcima koj 9 godina nisu imali nikakav zakon.

Također, Zakonom je predviđen rok od 6 mjeseci za javnu objavu registra na web stranici Ministarstva u kojem će biti navedeni podaci o pripadnosti branilaca komponentama, te drugi podaci usaglašeni između boraca i Radne grupe Vlade FBiH i Odbora za boračka i invalidska pitanja PFBIH.

Federalno ministarstvo će u narednom periodu u što kraćem vremenskom roku pripremiti i instrukciju prema nadležnim općinskim službama kako bi branioci mogli imati sve potrebne informacije na koji način mogu ostavriti prava prema usvojenom Zakonu.

Nakon što se Zakon objavi u Službenim novinama branioci mogu početi podnositi zahtjeve u općinskim službama prema mjestu prebivališta. Podsjećamo, prema ovom Zakonu prava pripadaju i braniocima koji žive na području manjeg bh. entiteta RS i to na način da svoje zahtjeve predaju u najbližoj općini u Federaciji BiH.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti