Search

Federalni ministar Bukvarević sa kantonalnim ministrima za boračka pitanja u Tomislavgradu

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević sa saradnicima danas boravi u radnoj posjeti u Kantonu 10, u Tomislavgradu. Tom prilikom se ministar Bukvarević prvo sastao sa 12 predstavnika boračkih udruženja/udruga koje djeluju na području Kantona 10. Ovom sastanku je prisustvovao i Predsjednik Vlade Kantona 10, gospodin Draško Dalić sa direktoricom Uprave za pitanja branitelja Kantona 10 gospođom Ljiljanom Kovačević.Glavna tema sastanka je bio dalji proces revizije braniteljskih prava.

Nakon toga, održan je drugi sastanak Federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata sa kantonalnim ministrima za boračka pitanja. U prvom dijelu ovog sastanka izvršena je prezentacija novog software-a za obračun invalidnina, projekat koji realizuje PIU SESER sredstvima Svjetske banke. Ovaj software će biti u narednom periodu  predstavljen i primjenjivan u svim kantonalnim ministarstvima za boračka pitanja. Sudionici ovog sastanka su razmatrali i dogovarali dalje aktivnosti oko procesa provođenja presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koje se odnose na zakone koji regulišu prava boračke populacije.

Svakako, razmatrana je  realizacija Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko invalidske zaštite i revizija, kao proces, se nastavlja u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima. U prilog tome ide i činjenica da je Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine 29.05.2015. godine imenovao novi Revizorski tim za koordinaciju. Paralelno s tim, resorni federalni ministar vrši rekonstrukciju revizorskih timova za kontrolu. Sve naprijed navedeno doprinosi da se proces revizije nastavi i odvija u zakonskim okvirima.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti