Search

General Rasim Delić je branio državu i čast naroda i Armije Republike Bosne i Hercegovine

Kovači/Sarajevo, 16.04.2019. godine: Članovi porodice armijskog generala Rasima Delića, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc.dr. Salko Bukvarević, predsjedavajući Doma naroda PS BiH Bakir Izetbegović, brojne delegacije izvršne i zakonodavne vlasti, članovi Udruženja generala Armije RBiH i drugih boračkih udruženja, prijatelji i saborci danas su na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu odali počast u povodu devete godišnjice smrti generala Rasima Delića.

I ove godine organizator obilježavanja je Udruženje generala Bosne i Hercegovine u čije ime se obratio predsjednik Udruženja, general Rizvo Pleh. U svom obraćanju general Pleh je kazao: “General rahmetli Rasim Delić bio je neosporni autoritet Armije RBiH, lider, čovjek koji je oblikovao Armiju za njenu svijetlu misiju, vodio je do kraja rata i takva snažna Armija je najzaslužnija za mir koji danas imamo. Naše okupljanje danas je pokazatelj da znamo cijeniti vrijednosti i djelo koje je rahmetli general ostavio iza sebe.”

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida OOR-a doc.dr. Salko Bukvarević je ukazao na značaj i doprinos generala Rasima Delića u odbrani države i svih naroda te istakao da su aprilski dani u Bosni i Hercegovini dani ponosa i tuge.

“Dani ponosa, jer se tada rađala Armija RBiH koja je branila sve građane BiH i civilizacijske tekovine zajedničkog života svih građana, a dani tuge, jer se sjećamo naših najboljih sinova koji su dali živote za odbranu naroda i domovine. Danas se sjećamo velikog čovjeka, armijskog generala Rasima Delića, čovjeka koji je bio komandant Generalštaba Armije RBiH. Otišao je samo dan nakon obilježavanja datuma osnivanja Armije RBiH a poznati su nam uloga i doprinos generala Delića u borbi za slobodu Bosne i Hercegovine i u izgradnji Oružanih snaga BiH” zaključio je ministar Bukvarević.

Obraćajući se prisutnima predsjedavajući Doma naroda PS BiH Bakir Izetbegović je istakao da je general Delić bio “izuzetno sposoban vojnik, blag ali hrabar i ustrajan, čovjek koji je ličio na svoj narod i koji se nije isticao.  Od Armije RBiH je napravio silu koja je zaustavila daleko moćnijeg i organizovanijeg neprijatelja. Branio je zemlju i čast našeg naroda.”

General Rasim Delić je rođen 4. februara 1949. godine u mjestu Ćelić, BiH. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja odlazi na Vojnu akademiju Kopnene vojske u Beogradu koju završava 1971. godine odkad je i stupio u službu JNA. Tokom 1970-ih i 1980-ih bio je na dužnosti u različitim artiljerijskim jedinicama JNA u većem broju garnizona i komandovao najvećim formacijskim artiljerijskim jedinicama. Dvogodišnju školu za komandni kadar završava 1989. godine. U činu potpukovnika napušta visoku oficirsku dužnost u komandi 4. korpusa JNA u Sarajevu i početkom aprila 1992. godine uključuje se u Teritorijalnu odbranu Republike Bosne i Hercegovine.  Od početka agresije na Republiku BiH pa do juna 1993. godine obavljao je dužnost komandanta IKM GPŠ Armije RBiH u Visokom. Od 8. juna 1993. godine do kraja rata bio je komandant Generalštaba Armije RBiH.

Rasim Delić je prvi u Armiji RBiH imenovan u čin generala od Vrhovne komande oružanih snaga (Predsjedništva RBiH) u decembru 1993. godine. Nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini Rasim Delić je bio komandant Zajedničke komande Vojske Federacije BiH, sve do penzionisanja u septembru 2000. godine.

Armijski general Rasim Delić umro je u Sarajevu, 16. aprila 2010. godine.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti