Search

„Hava majka Pridorka“ – sinonim patnji i boli svih bosanskih majki

„Hava majka Pridorka“

– sinonim patnji i boli svih bosanskih majki

Danas je Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević u prostorijama ministarstva primio u posjetu prof. dr. Safeta Kadića, autora poeme „Hava majka Pridorka“, koja oslikava bol i patnju bosanskih majki, koje su izgubile svoje najmilije u protekloj agresiji.

Profesor Kadić je upoznao ministra Bukvarevića sa literarnim djelom, poemom,  „Hava majka Pridorka“ i činjenicom da je majka Hava u Prijedoru izgubila šest sinova, te da je ona sinonim za sva stradanja i patnje kroz koje su prolazile sve majke tokom agresije na BiH, da planira organizovati promociju poeme u okviru obilježavanja Dana nezavisnosti BiH u Kozarcu, te zatražio podršku resornog ministarstva i ministra Bukvarevića za ovaj projekat.

Ministar Bukvarević je dao punu podršku realizaciji promocije poeme „Hava majka Pridorka“, koji će se održati na Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Kozarcu, kao dio kolektivnog sjećanja i čuvanja sjećanja na stradale građane Bosne i Hercegovne, te da je to obaveza sviju nas da se sjećamo i govorimo  o stradanjima kroz koje su prošli građani Bosne i Hercegivine.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti