Search

Ministar Bukvarević održao radni sastanak sa ministrom Soldom

Mostar, 21.05.2020. godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević i kantonalni ministar za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Oliver Soldo održali radni sastanak u Mostaru.

Ovom posjetom intenzivirana je saradnja dvaju Ministarstava te su predstavljene aktivnosti u tekućoj 2020. godini.

Ministar Bukvarević informisao je o provedbi Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica u Federaciji BiH po kojem je do sada na federalnoj razini oko 15 hiljada boraca starijih od 57 godina ostvarilo pravo na egzistencijalnu naknadu. Još jednom je naglasio da su, sukladno opredjeljenju Vlade FBIH i resornog Ministarstva, naknade borcima iz Budžeta FBiH bile prioritet u isplati te su unatoč krizi uzrokovanoj koronavirusom  zadržane  na istoj razini.

Ministar Soldo istaknuo je da će Ministarstvo bez obzira na sadašnju tešku situaciju izazvanu pandemijom, sukladno finansijskim i drugim mogućnostima, nastaviti aktivnosti na implementaciji Zakona na kantonalnoj razini za što je iskazana puna potpora federalnog ministra.

Ministarstvo za pitanja boraca HNK

Ostale aktuelnosti