Search

Ministar Bukvarević posjetio demobilisane borce povratnike u Kotor Varoši i Prijedoru

Dana 01. i 02.09.2015. godine Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević je posjetio područja povratka u općini Kotor Varoš gdje je razgovarao sa Muhamedom Mehmedovićem i predstavnicima udruženja porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca koji su se vratili na svoja prijeratna imanja na području općine Kotor Varoš. Tom prilikom razgovaralo se o pravnoj pomoći ratnim vojnim invalidima sa područja Kotor Varoši u procesu provođenja Zakona o reviziji, te o problemima u školovanju djece povratnika i izučavanju programa na Bosanskom jeziku.

Dana 02.09.2015. godine ministar je posjetio općinu Prijedor gdje se susreo sa Smajić Dževadom i grupom povratnika koji su takođe iz svih kategorija boračke populacije. Ministar je razgovarao o oblicima pomoći povratnicima sa prioritetom na projektima zapošljavanja.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti