Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ PRATI TOK REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE CENTRALNOG SPOMEN OBILJEŽJA I MUZEJ SOBE

Ministar Bukvarević sa ratnim komandantom 4. muslimanske slavne lake brigade Nezimom Halilovićem, posjetio udruženje boraca „Crni Labudovi“.

Sarajevo, 01.11.2017.godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkoga rata Salko Bukvarević, posjetio je prostorije udruženja boraca „Crni labudovi“, gdje ga je sa ratnim komandantom 4. muslimanske slavne lake brigade Nezimom Halilovićem, obišao radove na  izgradnji Centralnog spomen obilježja 79 šehida i Muzej sobe jedinice „Crni labudovi“.

Predsjednik udruženja boraca „Crni Labudovi“ , Avdo Subašić sa saradnicima, upoznao je ministra Bukvarevića i komandanta Halilovića sa planom završetka radova i otkrivanja Centralnog spomen obilježja i Muzej sobe, a koje se planira se za 10. Maj 2018.godine, kada je ujedno i Dan jedinice „Crni Labudovi“

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti