Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ PRIMIO POLITIČKOG SAVJETNIKA AMERIČKE AMBASADE U SARAJEVU

Politički savjetnik u Ambasadi SAD u Sarajevu, gđa Sabina Džano danas je posjetila sjedište Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i razgovarala sa resornim ministrom Doc.dr. Salkom Bukvarevićem.

Ministar Bukvarević je uglednu gošću, diplomatu prijateljskih Sjedinjenih američkih država, upoznao sa nadležnostima resornog ministarstva, te sa aktivnostima koje se poduzimaju na provođenju Zakona o pravima branilaca  i drugih zakona koji uređuju prava boračke populacije, a što je u skladu sa reformskom agendom Vlade Federacije BiH i osnovnim opredjeljenjem da se dostignuti stepen prava za pripadnike boračke populacije zadrži i ne umanjuje.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti