Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA BORAČKIM UDRUŽENJIMA IZ KANTONA SARAJEVO

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA BORAČKIM UDRUŽENJIMA IZ KANTONA SARAJEVO

Sarajevo, 28.02.2018.godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkoga rata, doc. dr. Salko Bukvarević sa saradnicima, u okviru svoje radne posjete Kantonu Sarajevo, prvo se sastao sa ministrom za boračka pitanja Muharemom Fišom.

Nakon ovog sastanka Federalni i Kantonalni ministar održali su sastanak sa predstavnicima općinskih BIZ-ova, kao i predstavnicima boračkih saveza, organizacija i udruženja sa ovog kantona.

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Muharem Fišo, zahvalio se ministru Bukvareviću na posjeti i njegovoj opredijeljenosti da ostvaruje lični kontakt kako sa predstavnicima nižih nivoa vlasti, tako i sa predstavnicama svih boračkih kategorija.

U okviru prezentacije ministra Bukvarevića, izvršena je i analiza rada Federalnog ministarstva u 2017.godini, gdje su izvršeni obračuni ličnih i porodičnih invalidnina na godišnjem nivou. Za kanton Sarajevo, 9.112 RVI i 10.211 porodica poginulih u ukupnom iznosu od 66.969.014,56 KM, a novčanih naknada za dobitnike najvećih ratnih priznanja za kanton Sarajevo, 925 korisnika u iznosu od 3.203.729,95 KM. Sa budžetskih pozicija federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkoga rata, za borce Kantona Sarajevo obračunato je i isplaćeno cca 75.000.000,00 KM.

Ministar Bukvarević je prisutne upoznao sa planom aktivnosti ministarstva za 2018.g., odnosno sa aktivnostima koje su od prioritetno značaja za Ministarstvo.

Almin Škrijelj, predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije BiH prezentovao projekte zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca iz 2017.g. odnosno projekciju plana za 2018.g., te izrazio želju uključenja Kantona Sarajevo u projekat udruživanja sredstava sa Federalnim zavodom za zapošljavanje na projektu zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, odnosno projekte fondacije za stambeno zbrinjavanje, njenu realizaciju za prošlu godinu.

Esad Delić, predsjednik Saveza RVI Federacije BiH, prezentovao je realizaciju projekata Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima boračke populacije za prošlu godinu i plan aktivnosti za 2018.g., te projekte zapošljavanje boračkih kategorija putem boračkih zadruga, koji su realizovani u protekloj godini.

Ovom prilikom su se obratili i predstavnici općinskih BIZ-ova i  boračkih organizacija iz kantona Sarajevo, koji su se zahvalili Ministru za do sada realizovano, sa posebnim naglaskom da se treba bazirati na  pomoći u zapošljavanju boračkih kategorija, a posebno djece šehida i poginulih boraca.

Na kraju sastanak, ministra Bukvarevića sa predstavnicima kantonalnih ministarstva, predstavnicima općinskih BIZ-ova i predstavnicima boračkih saveza, organizacija i udruženja iz kantona Sarajevo, jednoglasno je usaglasio sljedeće zaključke:

  1. Naša trajna obaveza je briga o svim boračkim kategorijama, jer su one temelj Bosne i Hercegovine
  2. Podržavamo usvajanje Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog interesa za FBiH, koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri.
  3. Podržavamo ponovno stavljanje u proceduru nacrta Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, odnosno njegovo ponovno upućivanje ka Vladi FBiH i oba doma Parlamenta Federacije BiH.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti