Search

Ministar Bukvarević u posjeti borcima Gračanice

Dana 09.10.2016.g. na poziv općinskih boračkih udruženja u Gračanici su  boravili  federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Salko Bukvarević i režiser Avdo Huseinović.

Tokom posjete Gračanici položili su cvijeće i odali dužnu počast na Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima Gračanice, kao i na mezarju u Stjepan polju, borcima koji su poginuli od 23. do 25. maja 1992.g. u prvim borbama za odbranu Gračanice.

Ovom prilikom su predstavnici boračkih organizacija predstavili dva projekta, te za iste zatražili podršku i federalnog ministarstva za pitanja boraca. Predstavljeni projekti su:

  1. Dokumentarni film o „Bajbaginoj četi“, prva jedinica Patriotske Lige sa tog područja.
  2. Spomen obilježje poginulim borcima 25. maj 1992.g

Hajrudin Džebo zvani Bajbaga rođen 08.08.1961.g. u Stjepan polju. Prije agresije je bio nastanjen u Hrvatskoj, gdje je vidio šta JNA sprema, te se krajem 1991.g. vraća u Domovinu da pomogne odbrani i oformio je jedinicu patriota prije 15. aprila 1992.g., te ličnim sredstvima opremio jedinicu, koja je u samom početku bila vod, pa kasnije je prerasla u četu koja je nakon njegove pogibije nosila slavno ime svog osnivača. Ta je jedinica prva stala u odbranu Gračanice od agresora i zapriječila put povezivanja agresora sa Ozrenom. Bajbaga je svoj život položio u odbrani Domovine, Gračanice i Lendića 25. maja 1992.g. sa jedanaest saboraca.​

Glavni inicijatori ovih projekata su: Udruženje boraca “Ratni heroji Stjepan Polja” i supruga Hajrudina Džebe, gđa Amira Hasić, a posebno se založio za realizaciju navedenih projekata i gdin Sejdo Mejremić, koji je ustupio svoje zemljište za izgradnju spomen obilježja.

Režiser Avdo Huseinović će raditi dokumentarni film o Hajrudinu Džebi – Bajbagi, njegovom ratnom putu i ratnom putu njegove čete.

Jedan od domaćina je bio i Muhamed Ibrahimović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalni ministar Bukvarević je iskazao punu podršku u realizaciji projekata koji imaju za cilj istinito prikazivanje odbrane Bosne i Hercegovine.

Predstavnike boračkih organizacija ministar je uputio na procedure i komisije koje predlažu utrošak sredstava prema projektima iz grantova za obilježavanje značajnih datuma i izgradnje spomen obilježja.

Ostale aktuelnosti