Search

Ministar Lokmić sa šefovima Odsjeka za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze

Danas je ministar Lokmić uz prisustvo svih članova Kolegija održao radni sastanak
sa šefovima Odsjeka za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, čija su sjedišta
smještena u svim Kantonima Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj sastanka je upoznavanje sa aktivnostima Odsjeka kao i problematika sa kojom se
susreću u radu. Šefovi Odsjeka su iznijeli brojne prijedloge za unaprjeđenje rada
Odsjeka, koji će biti objedinjeni u jedan akt ministarstva. Još jedna od tema sastanka
je i redovno ažuriranje jedinstvenog registra boraca.

Kabinet

Ostale aktuelnosti