Search

NAJAVA: RADNA POSJETA MINISTRA BUKVAREVIĆA POSAVSKOM KANTONU

Federalni ministar za pitanja  boraca i invalida  odbrambeno- oslobodilačkog rata doc. dr. Salko Bukvarević će realizovati radnu posjetu Posavskom kantonu dana 06.11.2015. petak, kako slijedi:

10.00 – 10.45 Sastanak sa predsjednikom i podpredsjednikom skupštine posavskog kantona- sjedište skupštine u Domaljevac -Šamcu

10.50 – 11.50 Prijem kod predsjednika i zamjenika predsjednika  Vlade posavskog kantona i sastanak sa kantonalnim ministrom za pitanja branitelja i kantonalnim ministrom unutrašnjih poslova i njegovim saradnicima na temu: Aktuelni problemi braniteljske populacije u Posavskom kantonu – sjedište Vlade posavskog kantona u Orašju

13.30 Sastanak sa udrugama/udruženjima proisteklim iz  odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata na temu : Problemi u radu udruženja i poboljšanje saradnje sa resornim federalnim ministarstvom – mjesto sjedište kantona, očekuje se da sastanku prisustvuju kantonalni ministar za boračka pitanja i kantonalni ministar MUP-a

14.50 Izjave za medije – mjesto sjedište kantona

15.00 Obilazak sjedišta i sastanak sa uposlenicima  Odsjeka za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Orašje

15.30  Sastanak sa predstavnicima općine Pelagićevo u sjedištu odsjeka Orašje ( gdin Mijo Perkunić i Slavko Zovkić)  i nakon toga polazak za  Sarajevo

 

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti