Search

NASTAVAK SARADNJE SVJETSKE BANKE I FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

Sarajevo, 19.6.2018.godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, danas je u sjedištu Ministarstva u Sarajevu, s predstavnicom Svjetske banke Mirey Ovadiya razgovarao o nastavku dobre saradnje ove dvije institucije.

Ranije je ovo ministarstvo, u saradnji sa Uredom Svjetske banke u BiH i PIU Seser, radilo na uvođenju jedinstvenog sistema obračuna invalidnina i drugih izdvajanja za boračke kategorije (ISVDV sistema – Information System for issues of the Veterans and Disabled Veterans of the Defensive-Liberation War).

Ministar Bukvarević je upoznao predstavnicu banke s Prijedlogom zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Sporazumom Vlade Federacije BiH i predstavnika boračkih udruženja, kojim se dostignuti nivo sredstava u budžetu FBiH na poziciji ovog ministarstva namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija, u naredih pet godina neće umanjivati.

Mirey Ovadiya informisala je ministra o Studiji koju ova banka provodi o naknadama, koje se ne temelje na doprinosima u Federaciji BiH i RS-u, te napomenula kako će ovaj dokument s bazom podataka biti dostavljen svim ministarstvima na mišljenje.

Ministar Bukvarević je pozvan na zajednički sastanak na kojem će biti prezentovani rezultati ove studije u septembru ove godine.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti