OBAVIJEST O TERMINU INTERVJUA ZA POPUNU RADNOG MJESTA “VIŠI REFERENT ZA KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE” SA SPISKOM KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU, ODNOSNO NE ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG OGLASA

Ostale aktuelnosti