Search

Obilježena 26. godišnjica masakra na Markalama

Markale, Sarajevo, 05.02.2020. godine: Komemorativnom sjednicom u sarajevskom Narodnom pozorištu i polaganjem cvijeća na pijaci Markale obilježena 26. godišnjica masakra, kada su poginula 68 a ranjena 142 građanina Sarajeva.

U ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević odao je počast i položio cvijeće na mjestu stradanja.

Ministar je kazao kako je „naša trajna obaveza sjećanje na sve nevino stradale građane u vremenu agresije na našu domovinu, te procesuiranje svih odgovornih za zlodjela koja su počinili. Podsjetio je da je grad Sarajevo pod opsadom agresorskih snaga bio od 1992. do 1996. godine. Opsada koja je trajala 1.425 dana, bila je najokrutnije vojno djelovanje na jedan grad u novijoj historiji čovječanstva a među ubijenima u Sarajevu prema zvaničnim podacima Zavoda za zdravstvenu zaštitu BiH bilo je 1.601 dijete i to nikada ne smijemo zaboraviti“, zaključio je ministar Bukvarević

U masakru na Markalama 5. februara 1994. godine ubijeni su: Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Ćosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selima Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.

Tokom opsade, prema zvaničnim podacima Zavoda za zdravstvenu zaštitu BiH ubijeno je 11.541 građana Sarajeva, među kojima i 1.601 dijete. Ranjeno je preko 61.136 civila, od čega čak 14.947 djece. Zbog velikog broja žrtava 5. februar se obilježava kao Dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu 1992-1995. godina.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti