Search

Održana 23. Izvještajna skupština Saveza ratnih vojnih invalida FBiH

Sarajevo, 25.04.2019. godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc.dr. Salko Bukvarević prisustvovao je redovnoj Izvještajnoj skupštini Saveza RVI FBiH koja je danas održana u Multimedijalnom centru Kovači a kojoj je prisustvovalo 117 delegata.

Na održanoj sjednici usvojen je Izvještaj o radu za prethodnu godinu, predstavljeni su rezultati Saveza u dosadašnjem radu kao i plan programa za tekuću godinu. Za novog predsjednika Skupštine jednoglasno je izabran Zakir Alispahić.

Predsjednik Saveza RVI FBiH Esad Delić je kazao kako je neophodno istaći izuzetnu saradnju sa Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida OOR-a te je zahvalio resornom ministru za cjelokupan angažman u oblasti poboljšanja boračko-invalidske zaštite.

“Na današnjoj sjednici donijeli smo i nekoliko zaključaka a posebno bih izdvojio zaključak svih prisutnih da u narednom periodu pokrenemo izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica te da na taj način očekujemo  poboljšanje statusa ratnih vojnih invalida kao i zaključak kojim tražimo usklađivanje invalidnina sa prosječnom plaćom u Federaciji. S obzirom na to da da smo ozbiljan i organiziran Savez dali smo podršku svim institucijama Federacije BiH da daju odgovor na inicijativu za uvođenje rezervnog sastava policije te da se Savez RVI FBiH stavio na raspolaganje nadležnim organima, kako bi se napravio reciprocitet da se nikada ne dogodi ono što se na ovim prostorima već dogodilo” zaključio je Delić.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc.dr. Salko Bukvarević je istakao da je u proteklom periodu prioritet u rješavanju pitanja boračko-invalidske zaštite bilo zakonsko rješenje za demobilizirane branioce jer ova kategorija branilaca od 2010. godine nema zakonsko rješenje. Naglasio je da federalno Ministarstvo i Vlada FBiH na godišnjem nivou izdvoje 600 miliona KM za invalidnine i ostale potrebe, no da je ta cifra i dalje nedovoljna jer su branioci najzaslužnija kategorija ljudi za to što danas imamo državu te da će i u narednom periodu Ministarstvo u punom kapacitetu raditi na poboljšanju statusa svih branilaca. Također, zahvalio je predstavnicima Saveza RVI FBiH na dosadašnjoj saradnji te poželio uspjeh u radu u narednom periodu.

Nakon sabiranja utisaka i svih aktivnosti koje je Savez imao u 2018. godini poručeno je da u tekućoj godini ovu kategoriju branilaca očekuje aktivna borba za prava ratnih vojnih invalida kroz izmjene zakona i podzakonskih akata iz oblasti boračko-invalidske zaštite na svim nivoima vlasti. Iz Saveza su također ostali pri stavu da će i dalje podržavati komandante, generale Armije RBiH protiv kojih se ili provode ili planiraju, kako kažu, montirani procesi.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti