Federalni ministar za pitanja boraca / branitelja i invalida odbrambeno-oslobodilačkog / domovinskog rata Nedžad Lokmić danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, održao sastanak s predstavnicima koordinacija boračkih organizacija ARBiH i HVO na kojem je razgovarano o nastavku rješavanja problema ove populacije

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, održao sastanak s predstavnicima koordinacija boračkih/braniteljskih organizacija/udruga  ARBiH

Obilježen Dan odbrane Tuzle

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić danas je u Tuzli zajedno sa saborcima, predstavnicima gradske i kantonalne vlasti i mnogobrojnim