Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ U POSJETI BORAČKOJ ZADRUZI NA SAJMU TURIZMA U SARAJEVU

MINISTAR BUKVAREVIĆ U POSJETI BORAČKOJ ZADRUZI NA SAJMU TURIZMA U SARAJEVU

Ministar doc.dr. Salko Bukvarević sa predsjednikom saveza RVI Federacije BiH, Esadom Delićem, posjetio je 39. Međunarodni sajam turizma i turističkih berza, između ostalih, i štand boračke zadruge BIHART sa Ilidže.

Sarajevo, 20.10.2017.godine: Podrška boračkim zadrugama za zapošljavanje i samozapošljavanje boračkih kategorija, jedan je od Projekata koje provodi Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo za pitanja borca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata. Podrška ovom projektu, planirana je u Budžetu i iduće godine.

Na današnjem sajmu turizma u Sarajevu, svoje proizvode je izložila i boračka zadruga BIHART sa Ilidže, osnovana u martu 2016. godine. Ova zadruga je fokusirana na proizvodnju suvenira i reklamnog materijala sa posebnim osvrtom na izradu suvenira koji predstavljaju bogatu kulturu Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Saveza RVI Federacije BiH i jedan od osnivača zadruge Esad Delić, naglasio nam je da u okviru ove zadruge radi četvero šehidske djece, a i dvadeset kooperanata, tj., demobilisanih boraca koji rade u kućnoj radinosti.

– Na taj način smo omogućili djeci šehida da se zaposle, a i obezbijedili egzistenciju za dvadeset porodica – istakao je Delić.

– Ovo je samo jedan od projekata boračkih zadruga koji pomaže boračkim kategorijama u zapošljavanju i samozapošljavanju, koji je uspješno realizovan. Vlada Federacije BiH, kao i naše Ministarstvo, daje potpunu potporu svim projektima zapošljavanja i samozapošljavanja svih građana, a posebno djece šehida i poginulih boraca, jer čovjek koji živi od svog rada je sretan čovjek – naglasio je ministar Bukvarević.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti