Search

Potpisan Sporazum o isporuci 60 automobila za ratne vojne invalide 100% prve grupe

Sarajevo,03.7.2019.godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc.dr. Salko Bukvarević danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH sa ovlaštenim predstavnikom grupe ponuđača „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo i Una Auto d.o.o. Bihać Senadom Olovčićem, potpisao Sporazum o isporuci 60 putničkih automobila za ratne vojne invalide (RVI) 100 % I grupe.

Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici Saveza ratnih vojnih invalida FBiH Elvis Sudar i Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH Mujo Aganović. Radi se o 60 automobila ukupne vrijednosti 1.500.000 KM bez PDV-a a sredstva su osigurana u Budžetu FBiH za 2019. godinu. Podjelom automobila nastavlja se aktivnost Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u osiguranju i podjeli automobila, koji su ortopedska pomagala, najugroženijim kategorijama RVI.

Ovom prilikom ministar Bukvarević je kazao da „Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida OOR-a nastoji da bude servis svim boračkim kategorijama, da u skladu sa zakonima izvršava sve svoje obaveze i za ovu kategoriju branilaca vozila će biti u funkciji poboljšanja njihovog života. Ovo Ministarstvo kontinuirano uspješno provodi međunarodni tender za nabavku automobila za RVI 100% I grupe. Riječ je o autima koja imaju odlične karakteristike i na ovaj način doprinosi se boljim uslovima za život ratnih vojnih invalida.“

Ovlašteni predstavnik grupe ponuđača gospodin Senad Olovčić je potvrdio da je riječ o autima koja imaju odlične karakteristike, te je uvjeren da će utjecati na bolje uslove za život ratnih vojnih invalida i paraplegičara. Direktor Olovčić je kazao da mu je čast što ima priliku da ratnim vojnim invalidima na ovaj način doprinese u boljim uslovima za život te da je ovo nastavak saradnje. Istakao je da ratni vojni invalidi koji su već korisnici ovih automobila imaju pozitivno iskustvo i da je riječ o izuzetno kvalitetnim vozilima.

U ime Saveza ratnih vojnih invalida FBiH obratio se Elvis Sudar koji je zahvalio resornom ministru i svima koji su učestvovali u ovom procesu te da će vozila koja se dodjeljuju biti zapravo ortopedska pomagala ratnim vojnim invalidima.

Mujo Aganović je u ime Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH također iskazao zahvalnost Ministarstvu, resornom ministru Bukvareviću i direktoru Olovčiću, podsjećajujući da se radi o braniocima koji su dali dijelove tijela za odbranu države te da su to spremni uvijek učiniti. Na ovaj način, kazao je, pokazujemo da ne zaboravljamo one koji su najzaslužniji za odbranu naše domovine.

Ministar Bukvarević je ovom prilikom zahvalio predstavnicima ratnih vojnih invalida na podršci pri izradi Zakona o pravima demobiliziranih branilaca u članova njihovih porodica, te je i ovaj put uputio apel svima koji učestvuju u njegovom donošenju da ovo pitanje stave iznad dnevne politike, jer su branioci najzaslužnija kategorija građana za to što danas imamo i državu i slobodu. Pozvao je parlamentarce da održe sjednice oba doma i usvoje Zakon, onako kako borci traže, te da se nakon skoro deset godina napokon riješi jedno od najznačajnijih pitanja u ovoj oblasti.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti