Search

Potpisan sporazum o isporuci 60 automobila za ratne vojne invalide

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević kao naručilac nabavke i uime grupe odabranih ponuđača  Porsche BH d.o.o. Sarajevo i Inter auto d.o.o. Tuzla, Senad Olovčić, direktor Porschea BH Sarajevo, kao dobavljač, potpisali su danas u Sarajevu ugovor o isporuci 60 putničkih automobila za RVI 100 posto prve grupe.

Riječ je o vozilima marke Škoda, model nova octavia ambition karavan 1.4 TSI, automatic koja su prilagođena invalidnim osobama. Sporazum je ukupne vrijednosti 1.491.000 KM, a  sredstva su planirana i obezbjeđena u Budžetu Federacije BiH. Cijena jednog vozila je 24.850.,00 bez PDV, a vozila trebaju biti isporučena do 12.09.2017. godine.

Nakon što su o ovom značajnom sporazumu govorili fedealni ministar i direktor Porschea BH Sarajevo, uime  kategorije krajnjih korisnika vozila, ratnih vojnih invalida novinarima su se na press-konferenciji obratili predsjednik Saveza paraplegičara RVI FBiH Mujo Aganović i predsjednik Saveza RVI FBiH Esad Delić koji su istakli brigu federalnog ministarstva za ovu najosjetljiviju boračku kategoriju i poslovnog kompanije koja je i do sada isporučivala ova vozila.

Federalni ministar se osvrnuo i na današnje proteste demobilisanih boraca ispred Vlade Federacije Bukvarević rekavši je kako je ovo ministarstvo, u saglasnosti s Koordinacijom boračkih organizacije Armije RBiH i HVO-a, ponudilo Vladi i Parlamentu FBiH set od tri koraka koji bi pomogli u rješavanju situacije obespravljenih boraca prije usvajanja zakona.

Prvi zahtjev boraca je usvojen, a to je da se zakonom definiše i uspostavi registar boraca i korisnika i da on bude objavljen. Bukvarević je rekao da od 1. januara 2017. godine ima uspostavljen registar korisnika u kojem se nalazi 95.000 osoba, od kojih su 48.000 RVI, 42.000 porodice poginulih boraca i 5.000 korisnika radnih priznanja koji primaju naknade iz budžeta, a nemaju drugih primanja.

– Drugi korak je da se uspostavi jedna boračka organizacija. Mi smo dali podršku tome, međutim, moramo definisati rješenje kroz zakon. Dali smo podršku i inicijativu da se usvoji zakon o boračkim udruženjima od posebnog značaja. Zastupnik Ismet Osmanović je u Zastupničkom domu PSFBiH pokrenuo proceduru i zakon je usvojen u formi nacrta u oba doma, a danas se održava deveta rasprava u svim kantonima. Zakon bi trebalo da bude usvojen do 30. juna. Taj zakon će definisati reprezentativnost onih koji predstavljaju borce i prioritet za rješavanje – rekao je Bukvarević.

Treći korak je postizanje sporazuma između Vlade i boračkih udruženja da se sredstva iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca koja se izdvajaju za ovu kategoriju ne umanjuju u narednih pet godina, a da novac iz ušteđenih sredstava na federalnom nivou preusmjere na rješavanje statusnih pitanja, a na prvom mjestu treba da budu demobilisani borci koji imaju više od 60 godina, a nemaju prihode.

– Na prvom mjestu tu bi bili demobilisani borci koji imaju više do 60 godina i nemaju nikakavih drugih primanja – kazao je Bukvarević.

Ministarstvo će sutra predložiti da navedeni sporazum ponovo dođe na dnevni red sjednice Vlade FBiH, na kojoj pri prvom čitanju ovog akta su ministri iz HDZ-a bili protiv, a ministri iz SBB-a suzdržani.

– Očekujemo na sutrašnjem sastanku da vidimo koje su tu primjedbe i da li ih možemo popraviti u sporazumu – istakao je Bukvarević, koji smatra da je prihvatanje sporazuma jedino realno moguće rješenje da se sredstva koja ostaju na poziciji resornog ministarstva preusmjere prema najtežim socijalno statusnim pitanjima ili prema onim kategorijama kojima treba pomoći.

Uzimajući u obzir da Federacija na godišnjem nivou izdvaja 570 miliona KM za boračku kategoriju i da se taj iznos ne može povećavati naglašava da se mogu “samo tražiti određena sredstva unutar te pozicije i prerasporediti prema demobilisanim borcima i drugim boračkim kategorijama”.

Ovaj sporazum je definirao da predstavnici boračkih organizacija predlože koje su to kategorije koje su najugroženije i prema kojima će se svake godine vršiti transferiranje novca. Tekst ovog porazuma usaglašen je s koordinacijom boračkih organizacija Armije BiH i HVO-a.

– Sporazumom je predviđeno da Vlada svake godine donese odluku o raspodjeli tih sredstava na prijedlog boračkih udruženja. Smatramo da je to izlaz i rješenje jer Zakon o pravima demobilisanih boraca ne može da prođe proceduru i da dobije saglasnost Federalnog ministarstva finansija. Vrijeme prolazi, a ljudi su u stanju socijalne potrebe, među kojima su i demobilisani borci koji danas protestuju ispred Vlade – rekao je Bukvarević.

Ujedno resorni ministar poručio je demobilisanim borcima iz Tuzlanskog kantona, koji su prije nekoliko dana pješke krenuli u Sarajevo i stigli ispred zgrade Vlade FBiH da su predstavnici ministarstva otvoreni za razgovore.

kabinet ministra

Ostale aktuelnosti