Search

Projekti zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Projekti zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Danas je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević održao sastanak sa predsjednikom Organizacije  porodica šehida i poginulih boraca,  Alminom Škrijeljom i rukovodiocem sektora zapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje Omerom Korjenićem, na temu: Projekti zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca.

Razgovaralo se o projektima, modelima i metodama da se u narednom periodu povede posebna briga oko zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, kojih ima oko 6000 na biroima za zapošljavanje.

„Posebno se treba obratiti pažnja na tu kategoriju, jer su njihovi očevi dali svoje živote za našu domovinu, dali živote da mi danas živimo u miru, u našoj domovini i oni su naša trajna obaveza.

Naš cilj je da u narednim godinama sa biroa angažujemo što veći broj djece šehida i poginulih boraca, da dobiju svoj posao, shodno stručnoj spremi i iskustvu, te da od svog rada obezbjeđuju egzistenciju svojoj porodici. Naša trajna obaveza je briga o djeci naših šehida i poginulih suboraca i to je najmanje šta možemo i moramo uraditi za njih“, istakao ja ministar Bukvarević.

Predsjednik PŠPB Škrijelj je istakao potrebu „da se ova kategorija posebno izdvoji prilikom zapošljavanja, jer su najranjiviji. Odrastaju bez jednog, a neki i bez oba roditelja, bore se kroz život, školuju se, stiču zavidne spreme i znanja i ako im ne pomognemo pri zapošljavanju, ostat će i dalje sami da se bore kroz život.“

Rukovodilac sektora za zapošljavanje FZZZ-a Korjenić je istakao primjer realizacije programa zapošljavanja ove kategorije u BPK i SBK,  u čijem su sufinansiranju je učestvovao FZZZ sa tim kantonima.

Dogovoren je model praćenja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca i apeliranja na privredne subjekte da imaju senzibilitet spram ove kategorije, shodno njihovim potrebama.

Ministarstvo apeluje  na sve one koji uvide da neko ne želi da uposli djecu šehida i poginulih boraca, a ispunjavaju uvjete, da nam jave, kako bismo javno prozvali te direktore firmi, odnosno privrednih subjekata i javnih preduzeća i agencija i time izvršili određeni pritisak na njih da shodno stručnosti i znanju daju prednost djeci šehida i poginulih boraca.

„Ova djeca su obrazovana i stručna, ali često nemaju priliku da to i dokažu, a trebali bi po slovu Zakona da imaju preferenciju spram ostalih kategorija. Stručnost, znanje i umjeće su prevashodni, pa tek onda pripadnost ovoj kategoriji, ali pripadnost ovoj kategoriji ni na koji način ne smije biti otežavajući faktor“, zaključio je ministar Bukvarević.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti