Search

SASTANAK LOKMIĆA S KANTONALNIM MINISTRIMA I DIREKTORIMA UPRAVA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić održao je danas radni sastanak s kantonalnim ministrima i direktorima uprava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Prema riječima ministra Lokmića, sastanak je prvi u nizu planiranih i nastavit će se održavati u skladu sa potrebama. Nastojat ćemo sve uraditi kako bi boračka populacija bila zadovoljna

Tema sastanka bila je implementacija federalnog Zakona o demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica, kao i dosadašnje aktivnosti i rezultati u donošenju kantonalnih propisa. Naredne aktivnosti bit će usmjerene na neke od bitnijih ovlasti, kao što je osiguranje ostvarenih prava i poboljšanje pravičnog statusa boračke populacije, naravno u skladu s njihovim potrebama i realnim mogućnostima Ministarstva.

Kantonalni ministri i direktori uprava iz oblasti boračko-invalidske zaštite izrazili su volju za uspješnu, dobru i konkretnu saradnju, te informirali ministra o problemima s kojima se susreću pri praktičnoj primjeni zakonskih rješenja vezanih za ovu oblast.

Ministar Lokmić je istakao da je saradnja sa svim ministrima do sada bila izuzetno korektna te da očekuje da će se takva praksa nastaviti u budućnosti. Cilj je da branioci na svakom dijelu države imaju jednaka prava jer su oni podjednako branioci i općina, i kantona i federacije ali i države Bosne i Hercegovine. Samo zajedničkim djelovanjem nastavit ćemo očuvati, poboljšavati i unaprijediti status ove značajne kategorije našeg društva .

Kabinet

Ostale aktuelnosti