Search

SASTANAK MINISTRA NEDŽADA LOKMIĆA S PREDSTAVNICIMA PATRIOTSKE LIGE BIH i ZELENIH BERETKI FBIH

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić danas je u Sarajevu, s predstavnicima Saveza udruženja boraca Patriotske lige BiH i Zelenih beretki na nivou Federacije BiH, razgovarao o organizatorima otpora i Nacrtu zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja.

Predsjednik Zelenih beretki FBiH Muhamed Švrakić je iznio stav ovog uduženja o pitanju organizatora otpora, kao i položaju Zelenih beretki u Zakonu o boračkim udruženjima od posebnog državnog značaja.

Sulejman Vranj, predsjednik Saveza udruženja boraca Patriotske lige BiH istakao je sa posebnim akcentom na aktivnosti rješavanja pitanja pokretača i organizatora otpora. Patriotska liga je predstavljala osnovu u stvaranju i osnivanju Armije Republike Bosne i Hercegovine pod čijom zastavom je odbranjena suverena Republika Bosna i Hercegovina.

Lokmić je izrazio zadovoljstvo zbog održanog sastanka, tokom kojeg se, kako je kazao, razmijenilo dosta informacija te razgovaralo o otvorenim pitanjima. Donesen je zaključak kojim se iskazuje jasno opredjeljenje svih da je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata servis boračkoj populaciji te da će Ministarstvo i u narednom periodu poduzimati sve mjere i aktivnosti na ostvarivanju svih prava podjednako za sve pripadnike boračke populacije a koja su u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, kako bi se riješila statusna pitanja pripadnika boračkih kategorija.

Kabinet

Ostale aktuelnosti