Search

Zapošljavanje boračkih kategorija sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Na inicijativu Saveza RVI FBiH i resornog federalnog ministarstva danas  je sjedištu Vlade Federacije BiH održan sastanak na temu : „Mjesto i uloga Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u zapošljavanju boračkih kategorija“. Sastanku su prisustvovali: ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, podpredsjednik Vlade, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević, savjetnik Premijera Vlade FBiH Suvad Osmanagić, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić, Dobrica Jonjić- pomoćnik ministra rada i socijalne politike i Esad Delić i Ekrem Julardžija u ime Saveza ratnih vojnih invalida FBiH.

Predstavnici Saveza ratnih vojnih invalida su kao jedan od inicijatora sastanka postavili pitanja: zapošljavanja ratnih vojnih invalida 50% i više sredstvima Fonda, učešće predstavnika Saveza RVI u upravljačkim strukturama Fonda, te korištenje odredbi Zakona o javnim nabavkama tzv. „rezervisane nabavke“ za privredna društva gdje su osnivači ratni vojni invalidi.

Nakon rasprave o pitanjima prihodovne strane Fonda, postupanja prema preduzećima koja ne uplaćuju poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, potrebama izmjena i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, zaključeno je slijedeće:

  • Vlada Federacije BiH daje punu podršku profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i upućuje poziv svim nadležnim organima, ustanovama i preduzećima da poštuju Zakon o     profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom,
  • Daje se podrška kampanji od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i organa uprave Federacije BiH za naplatu posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
  • Savez RVI FBiH će u narednom periodu pripremiti i ponuditi katalog usluga privrednih društava invalidnih lica u skladu sa ZJN,
  • Podržan je zahtjev Saveza RVI da imaju svog predstavnika u upravljačkim strukturama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
  • Razmotriti će se potrebe za  izmjenama i dopunama  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u cilju poboljšanja statusa osoba sa invaliditetom

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti