Search

Bukvarević sa kantonalnim ministrima: 17.364 branilaca podnijelo zahtjev za egzistencijalnu naknadu po federalnom Zakonu, uskoro naknade za borce mlađe od 57 godina

Sarajevo, 29.01.2020. godine: U sjedištu Vlade FBiH danas je održan sastanak federalnog ministra za pitanja boraca i invalida doc.dr. Salke Bukvarevića i saradnika sa ministrima i direktorima uprava za boračka pitanja.

Tema sastanka kojem su prisustvovali i predstavnici boračkih koordinacija Armije RBiH i HVO-a bila je implementacija federalnog Zakona o demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica, kao i dosadašnje aktivnosti i rezultati u donošenju kantonalnih propisa koji će obuhvatili borce mlađe od 57 godina. Također, razgovarano je o zapošljavanju djece šehida i poginulih branilaca ali i demobiliziranih branilaca koji su radno sposobni a nemaju posao, kao i o nizu drugih pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite koja je zajednička nadležnost Federacije i kantona.

U uvodnom dijelu sastanka ministar Bukvarević i saradnici su izvijestili o implementaciji federalnog Zakona koji se primjenjuje bez ikakvih problema te da su 17.364 demobilizirana branioca podnijela zahtjev za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu što se uklapa u procjene da će u prvoj godini primjene, odnosno do augusta ove godine, oko 20.000 branilaca podnijeti zahtjeve.

Pozvao je sve ministre da intenziviraju unošenje podataka u registar o tome šta je koji borac dobio i na kom nivou, podsjećajući da je to obaveza svih te jedini način da se dođe do onih boraca koji nisu nikada dobili ništa od države i institucija. Čestitao je Vladi BPK i resornom Ministarstvu koji su prvi donijeli zakonsko rješenje i omogućili pravo na egzistencijalnu naknadu nezaposlenim demobiliziranim braniocima mlađim od 57 godina.

S tim u vezi ministar za boračka pitanja u Vladi BPK je kazao da je u ovom kantonu već stupio na snagu Zakon koji omogućava demobiliziranim braniocima za ostvare pravo na egzistencijalnu naknadu u iznosu od 4 KM po mjesecu učešća u Oružanim snagama, uz uslove koji su definirani u tekstu Zakona. Dodao je i da je BPK prvi kanton koji je riješio ovo pitanje te da se nada da neće biti problema u primjeni u narednom periodu.

U Kantonu Sarajevo završena je javna rasprava na Nacrt Zakona koji će također obuhvatiti sve demobilizirane branioce bez primanja sa ovog kantona a koji su mlađi od 57 godina, pod uslovima koji su propisani i u federalnom Zakonu. Kazali su da trenutno obrađuju pristigle primjedbe te da uskoro očekuju usvajanje i početak primjene.

Ministar Čolaković je kazao da je u Zeničko-dobojskom kantonu u toku donošenje uredbe koja će omogućiti braniocima ovo pravo te da očekuje uskoro i njeno usvajanje. Prema njegovim riječima za ove namjene u Budžetu kantona obezbijeđeno je 4,5 miliona KM te će se primjenjivati varijabilni koeficijent, koji će značiti da će naknada iznositi u rasponu od 3-7 KM, ovisno o broju demobiliziranih branilaca koji ostvare pravo. Novina u ovom kantonu jeste da će uslovi biti drugačiji u odnosu na federalni Zakon te će biti potrebno da branioci imaju 24 mjeseca učešća u Oružanim snagama i 24 mjeseca na birou za nezaposlene osobe.

Ministar za boračka pitanja u Vladi TK Amir Kulaglić je istakao da u ovom kantonu imaju značajan broj demobiliziranih branilaca ali da su Budžetom obezbijedili 5,5 miliona KM za ovu najmenu te da je u toku izmjena zakonskog rješenja kako bi borci sa područja TK mogli ostvariti navedeno pravo. Očekivanja su da u martu Nacrt bude u pred zastupnicima u skupštinskim klupama.

Iz drugih kantona su kazali kako su u toku izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima kako bi se pokušalo naći rješenje za borce.

Kada je riječ o zapošljavanju, ministar Bukvarević je pozvao sve ministre da udruže sredstva sa Federalnim zavodom za zapošljavanje koji je obezbijedio za ovu namjenu 6 miliona, i to 1,5 miliona KM za projekte zapošljavanja djece šehida i poginulih branilaca a za zapošljavanje demobiliziranih branilaca 4,5 miliona KM. Pozvao je ministre da upute pisma namjere prema Zavodu i zajedničkim snagama učestvuju u projektu. Naveo je i to da je u Budžetu Federacije BiH za 2020. godinu obezbijeđeno dodatnih 82 miliona KM za boračko-invalidsku zaštitu te da je to značajan iskorak u ovoj oblasti. Podsjetio je još jednom da je sramotno da se trenutno na biroima za nezaposlene nalazi 2.683 djece šehida i poginulih branilaca te da je to pitanje na kojem svi moraju zajedno i intenzivnije raditi jer je ova kategorija ljudi najznačajnija za sve što danas imamo.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti