Search

Delegacija općine Bos. Krupa prezentovala projekat stambenog zbrinjavanja 19 porodica RVI

Delegacija općine Bos. Krupa prezentovala projekat stambenog zbrinjavanja 19  porodica RVI

Danas je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević primio delegaciju  općine Bosanska Krupa, na čelu sa načelnikom Arminom Halitovićem i predsjednikom RVI Bosanska Krupa  Ekremom Oraščaninom.

Razgovarali su o statusnim pitanjima ratnih vojnih invalida i drugih boračkih kategorija  u Bosanskoj Krupi, sa posebnim osvrtom na stambenu problematiku ove populacije.

Načelnik Halitović i predstavnici RVI su prezentovali ministru Bukvareviću projekat stambenog zbrinjavanja 19 porodica ratnih vojnih invalida  putem izgradnje boračke zgrade. U realizaciji ovog projekta uključeni su općina Bosanska Krupa, Vlada USK i ministarstvo za pitanja boraca u Vladi USK, te traže pomoć i federalnog ministarstva za pitanja boraca.

Dogovorili su da Općina Bosanska Krupa i organizacija RVI iz Bosanske Krupe sa projektom „boračka zgrada Bos. Krupa“ apliciraju za sredstva Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija. Vlada FBiH je osnovala Fondaciju za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija, putem koje godišnje plasira kreditna sredstva u iznosu od dva miliona KM, za ove namjene.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti