Search

DELEGACIJA UDRUŽENJA ILMIJE PREDSTAVILA PROJEKTE MINISTRU BUKVAREVIĆU

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc.dr. Salko Bukvarević danas je primio delegaciju Udruženja ilmije, staleško udruženje imama IZ u BiH. Delegaciju ilmije predvodio je potpredsjednik Udruženja Nesib efendija Hodžić – glavni imam OSBiH u pratnji Amira Zimića, pravnika u upravi udruženja.Predstavnici ilmije predstavili su ministru Bukvareviću projekte Udruženja ilmije koji se odnose na ulogu imama u toku odbrane Bosne i Hercegovine gdje su posebno izdvojeni projekti dokumentarnih filmova: “Glas imama”, “Imami šehidi”, a Ministar je upoznat i sa idejnim rješenjem projekta o imamima koji su tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata zatvarani u logore, odnosno o imamima logorašima.

Federalno resorno ministarstvo će u zavisnosti od raspoloživih sredstava podržati navedene projekte u toku 2016. godine.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti