Search

I ovaj mjesec prije roka isplata redovnih mjesečnih naknada boračkoj populaciji iz Budžeta FBiH za više od 103.000 korisnika

Sarajevo, 04.06.2020. godine: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u saradnji sa službama boračko-invalidske zaštite završilo sve potrebne procedure, odnosno unijelo u trezor obračun i dostavilo spiskove korisnika za mjesec maj Federalnom ministarstvu finansija.

Više od 103.000 korisnika pripadnika boračke populacije već sutra će na račune dobiti redovne mjesečne naknade bez umanjenja, u skladu sa ranijim opredjeljenjem Vlade FBiH i resornog Ministarstva da su ove kategorije prioritet u isplatama iz federalnog budžeta. Federalno ministarstvo finansija uputilo je danas naloge bankama a korisnici od sutra iste mogu preuzeti.

Riječ je o 83.342 korisnika ličnih i porodičnih invalidnina te 4.809 dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja. Kada je riječ o demobiliziranim braniocima od početka primjene federalnog Zakona više od 15.600 korisnika je ostvarilo pravo na egzistencijalnu naknadu a za mjesec maj naknade će dobiti 14.646 demobiliziranih branioca starijih od 57 godina.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti