Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ NA SASTANKU SA PREDSTAVNICIMA BRČKO DISTRIKTA BiH

MINISTAR BUKVAREVIĆ NA SASTANKU SA PREDSTAVNICIMA BRČKO DISTRIKTA BiH

Danas je u zgradi Vlade Federacije BiH održan sastanak ministra Bukvarevića sa predstavnicima Brčko Distrikta BiH.

Na sastanku se razgovaralo o otvorenim pitanjima i problematici pripadnika boračkih kategorija sa područja Brčko Distrikta BiH. Kao i do sada nastavljena je uspješna suradnja između institucija Brčko Distrikta BiH i institucija Vlade Federacije BiH, a posebno sa federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkoga rata.

– Na ovaj način, nastojimo olakšati ostvarivanje prava pripadnika boračkih kategorija i članova njihovih porodica sa područja Brčko Distrikta BiH, – naglasio je ministar Bukvarević.

Planirano je da naredni sastanak bude održan do kraja septembra mjeseca tekuće godine u Brčkom.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti