Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ ODRŽAO OBEĆANJE I SASTAO SE SA BORCIMA NOVOG TRAVNIKA I GORNJEG VAKUFA

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević jučer bio u radnoj posjeti općinama Novi Travnik i Gornji Vakuf i sa demobilisanim borcima iz navedenih općina usaglašavao dinamiku realizacije Sporazuma potpisanog 07.07.2017. godine.

Na sastanku u Novom Travniku i Gornjem Vakufu pored ministra Bukvarevića prisustvovao je i direktor Uprave za pitanja boraca srednjobosanskog kantona Esad Crnica, načelnik općine Novi Travnik, Refik  Lendo i predstavnici službe boračko-invalidske zaštite općine Novi Travnik, a u Gornjem Vakufu načelnik općine Čaušević i predstavnici općinske službe za boračko invalidsku zaštitu.

Ministar Bukvarević realizuje obećanja koje je dao demobilisanim  borcima da će obići sve općine iz kojih dolaze borci koji se nalaze pred zgradom Vlade FBiH i da će razgovarati sa predstavnicima općinskih organa vlasti i kantonalnim upravama za boračka pitanja i demobilisanim borcima i pronalaziti modele realizacije Sporazuma koji je potpisan u Sarajevu 07.07.2017. godine.

Ministar je prihvatio zahtjev i uputio borce da predstavnici demobilisanih boraca u svakoj općini odrede svoja dva predstavnika koji će u saradnji sa općinskim službama BIZ-a analizirati i pripremiti spisak boraca koji su u stanju potrebe za njihovu Općinu.

Ministar Bukvarević je iskoristio priliku da još jednom javno pozove sve predstavnike boraca i boračkih organizacija da do 15.08.2017. godine dostave svoje prijedloge kriterija za dodjelu sredstava iz Sporazuma, jer Sporazum stupa na snagu u septembru ove godine.

Na ovom sastanku ministar je razjasnio borcima da će se sa pozicije Transfer za socijalno – statusna pitanja, sredstva borcima koji ispunjavaju kriterije, doznačavati u periodu dok im se ne riješi na drugi način njihovo statusno pitanje.

Ovim putem ministar Bukvarević je još jednom javno pozvao borce okupljene ispred zgrade Vlade FBiH da se uključe u pregovore i realizaciju ovog Sporazuma, jer je to jedino realno rješenje za sve borce.

Razgovori između resornog ministra i predstavnika boraca će biti nastavljeni i u narednom periodu, a sve u cilju zajedničkog rješenja otvorenih pitanja.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti