Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ ODRŽAO SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA BORACA

Sarajevo, 20.8.2018.godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odabrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, danas je u sjedištu ovog ministarstva u Sarajevu, održao sastanak s predstavnicima boraca.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Koordinacije boračkih udruženja FBiH koja njeguju tradicije ARBiH, Udruženja maloljetnih boraca, JOB unije veterana Federacije BiH i Udruge zaboravljenih branitelja.

Na današnjem sastanku predstavnici Kordinacije boračkih udruženja, Udruženja maloljetnih boraca i JOB unija veterana Federacije BiH, složili su se s predstavnicima ovog ministarstva da je neophodno donošenje Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica koji je realan i provediv.

Udruga zaboravljenih branitelja ostala je pri zahtjevu da se usvoje različito usvojeni tekstovi zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je usaglašen od strane Zajedničke Komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije BiH na sjednici održanoj 30.7.2018.godine.

Prijedlog koji su podržali svi predstavnici boraca, koji je usaglašen na sastanku, je da se  formira Fond za borce koji bi se punio na osnovu Zakona o igrama na sreću, kao i od sredstava koja ostaju neutrošena na pozicijama Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida, kantona i općina.

Naredni sastanak s predstavnicima boraca, planiran je u sedmici iza Bajrama.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti