Search

Ministar Bukvarević održao sastanak sa predstavnicima Koordinacije boračkih udruga HVO-a

Sarajevo, 19.02.2019. godine: U sjedištu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata resorni ministar doc.dr. Salko Bukvarević i njegovi saradnici održali su radni sastanak sa predstavnicima Koordinacije boračkih udruga HVO-a.

Na sastanku je razmatrano aktuelno stanje branilačke populacije s posebnim akcentom na hitno usvajanje Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu i drugih potrebnih finansijskih dokumenata na sutrašnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kako bi se omogućila isplata budžetskih naknada branilačkoj populaciji. U vezi sa ovim pitanjem upućen je i apel svim zastupnicima da shvate ozbiljnost situacije te izglasaju usvajanje Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu i drugih pratećih dokumenata kako bi boračka populacija ali i drugi korisnici mogli dobiti naknade u najkraćem roku.

Resorni ministar je izvijestio prisutne da su Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalno ministarstvo finansija izvršili sve potrebne pripreme, te su spremni u najkraćem roku od 48 sati nakon usvajanja Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta za 2019. godinu doznačiti sredstva na račune korisnika.

Na sastanku je donesen i zaključak da Koordinacija boračkih udruga HVO-a podržava tekst Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica koji je predložila Vlada FBiH sa amandmanima koje je Vlada FBiH prihvatila i koji su postali sastavni dio Zakona. Predstavnici Koordinacije su istakli da je to Zakon koji je usklađen, uređen i u kojem su učestvovali svi predstavnici boračkih udruženja naglasivši da se radi o realnom i sa pravnog i finansijskog aspekta provodivom Zakonu.

Također, usaglašen je i sastanak Odbora za boračka pitanja Parlamenta FBiH sa predstavnicima koordinacija boračkih saveza i udruga Armije RBiH i HVO-a koji će se održati 26. februara i na kojem će se posebno razgovarati o zakonskim rješenjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti