Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ POTPISAO PISMO SA PREPORUKOM ZA ZAPOŠLJAVANJE DJECE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA

Simbolično, povodom dana „Odbrana BiH – Igman 2017“ federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević je sa predsjednikom Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Alminom Škrijeljom na Igmanu potpisao „molbu za davanje prioriteta prilikom zapošljavanja djeci šehida i poginulih boraca“.

Ovo je nastavak aktivnosti koju provodi federalni ministar sa predstavnicima Organizacije porodica šehida i poginulih boraca i Zajednice županijskih zajednica udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u domovinskom ratu, a sve u cilju promoviranja aktivnosti na zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca/branitelja, kojih na Zavodima za zapošljavanje ima oko 5000.

„Djeca naših najzaslužnijih sinova, imaju prioritet u zapošljavanju koji je definisan u Zakonu o osnovnim pravima boraca i članova njihovih porodica i kroz deset kantonalnih Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, što nam daje za pravo da tražimo do svih institucija, javne uprave, javnih preduzeća i javnih ustanova na federalnom, kantonalnim, gradskom i općinskom nivou vlasti da poštuju u potpunosti ove Zakone i daju prednosti u zapošljavanju djeci šehida i poginulih boraca“, istakao je predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Almin Škrijelj.

“Smatram da je poražavajuća činjenica svima nama da su djeca naših šehida i poginulih boraca dovedena na rub egzistencije, da odlaze sa ovih prostora, a pri tome svi zaboravljaju da su njihovi očevi ili majke, a neke djece i oba roditelja dali život za Bosnu i Hercegovinu, za slobodu i bolji život u njoj. To je samo jedan od većih razloga, zbog čega ulazimo u otvorenu i radikalniju borbu za djecu naših najzaslužnijih bosansko-hercegovačkih sinova, kako bi spriječili da se ogroman broj djece šehida i poginulih boraca svih mogućih profila nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje”, istakao je federalni ministar Bukvarević, te dodao “djeca šehida i poginulih boraca su naša trajna obaveza i emanet”.

„Naravno, u društvu postoje pojedinci i institucije koji poštuju Zakon ali i osjećaju moralnu obavezu i sve čine da djeca šehida imaju stvarni prioritet prilikom zapošljavanja i vrlo brzo postaju dijelom njihovih radnih kolektiva.

Nažalost, prinuđeni smo i nakon toliko godina od kraja rata štititi pravo naše djece na prioritetno zapošljavanje, te Vas ovim putem pozivamo da podrškom ovoj našoj zajedničkoj molbi pokažete dobru volju i interes u poštivanju zakona koji tretiraju prednost u zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca, i svakako da i sami osjetite da, činom davanja prednosti našoj djeci, ili eventualno zaposlenjem u Vašoj ustanovi, kako ste učinili dobro djelo i odužili se Vašim saborcima/šehidima-poginulim borcima za ono što smo im svi obećali, a da je da ćemo paziti na njihovu djecu.

Broj djece na Zavodima za zapošljavanje je skoro 5000, od čega oko 3300 sa srednjom stručnom spremom, oko 1500 sa visokom stručnom spremom i oko 200 sa završenom osnovnom školom. Među našom djecom imamo više različitih profila, od pekara, stolara, bravara, automehaničara, socijalnih radnika, pravnika, ekonomista, inžinjera itd“, kaže se u pismu koji su potpisali federalni ministar Bukvarević i predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Škrijelj.

Pismo je upućeno svim institucijama i preduzećima čiji je osnivač Federacija BiH, kantone skupštine te gradska i općinska vijeća.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti