Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ POTPISAO SPORAZUM O ISPORUCI 60 AUTOMOBILA ZA RVI 100% I GRUPE

Sarajevo, 20.6.2018.godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH sa ovlaštenim predstavnikom „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo Senadom Olovčićem, potpisao sporazum o isporuci 60 putničkih automobila za ratne vojne invalide 100 % I grupe.

– Federalno ministarstvo za pitanja boraca nastoji da bude servis svim boračkim kategorijama, da u skladu sa zakonom izvršava sve svoje obaveze i ja se nadam se da će za ovu kategoriju vozila biti u funkciji poboljšanja njihovog života. Ovo ministarstvo već četvrtu godinu uspješno provodi međunarodni tender za nabavku automobila za RVI 100% I grupe  – rekao je Bukvarević.

Olovčić je potvrdio da je riječ o autima koja imaju odlične karakteristike, te je uvjeren da će uticati na bolje uslove za život ratnih vojnih invalida i paraplegičara.

Predsjednik Saveza RVI Federacije BiH Esad Delić je naglasio da je sretan i ponosan što će paraplegičari kao i prethodne četiri godine dobiti automobile, a koji su njihova ortopedska pomagala.

Ovom prilikom ministar Bukvarević je istakao da je ovo ministarstvo u završnoj fazi uspostave registra korisnika i branilaca, navodeći da je do sada uspostavljen registar za oko 440.000 pripadnika za Zeničko-dobojski, Unsko-sanski i Tuzlanski kanton, kao i kompletan HVO.

– U narednom periodu raditi ćemo ažuriranje za Hercegovačko-neretvanski, Srednjobosanski, Goraždanski, Sarajevski, a veoma brzo stavit ćemo na raspolaganje kompletan registar institucijama u skladu sa zakonom o pravima boraca – poručio je Bukvarević.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti