Search

Ministar Bukvarević razgovarao o problemima boraca BPK Goražde

Ministar Bukvarević je danas sa kantonalnim ministrom Fišo Muharemom  u sjedištu ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambneo – oslobodilačkog rata u Vladi FBiH primio delegaciju boraca BPK Goražde.

Razgovarali su o problemima boraca odnosno cjelokupne boračke populacije u BPK Goražde, te o modelima pomoći istima. Posebno se dotakli teme boraca iz Goražda protiv kojih se vode sudski proces pred Sudom BiH, te pomoći njima i njihovim porodicama putem Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije sa federalnog nova.

Predstavnici kantonalne Fondacije za pružanje pravne pomoći Goražde informisali su ministra da će putem svoje Fondacije uplatiti određena srestva u Fondaciju za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije koja je na federalnom nivou, te da time iskazuju svoju privrženost tom projektu.

Ministar Bukvarević je iskazao svoju istrajnost da pomogne cjelokupnoj boračkoj populaciji, shodno mogućnostima i nadležnostima ovog nivoa vlasti, te da će sve svoje napore usmjeriti ka sistemskom rješavanju problema boračkih populacija.

Predstavnici boraca Goražda grada Heroja i ministar Bukvarević su se na sastanku složili da se problemi boraca jedino mogu rješavati na ovakav način, dijalogom i zajedničim djelovanjem, te su zajedno izrazili žaljenje što su demobilisani borci  koji protestuju pred zgradom Vlade FBiH proveli još jednu noć i pozvali ih da dijalogom i na institucionalan i sistemski način rješavamo probleme boračke populacije.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti