Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA BORCIMA BUSOVAČE, VITEZA I BUGOJNA USAGLAŠAVA DINAMIKU REALIZACIJE SPORAZUMA OD 07.07.2017.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević danas boravi u radnim posjetama u Busovači, Vitezu i Bugojnu i sa demobilisanim borcima Busovače i Viteza je usaglasio dinamiku realizacije Sporazuma potpisanog 07.07.2017. godine.

Na sastanku u Busovači pored ministra Bukvarevića prisustvovao je i direktor Uprave za boračka pitanja SBK Esad Crnica, načelnik općine Asim Mekić i predstavnici službe boračko-invalidske zaštite, a u Vitezu načelnik općine, Bošnjak Matić Tomislav, predsjedavajući OV Vitez, Sivro i predstavnici službe boračko-invalidske zaštite Vitez.

Ministar Bukvarević je krenuo u realizaciju obećanja koje je dao borcima da će obići sve općine iz kojih dolaze borci i da će razgovarati sa predstavnicima općinskih organa vlasti i kantonalnim upravama i ministarstvima  za boračka pitanja i demobilisanim borcima i iznalaziti   modele realizacije Sporazuma koji je potpisan u Sarajevu 07.07.2017. godine.

U Sporazumu je u tačci 4. precizirana obaveza da se obiđu sve općine i sa predstavnicima općina i kantona razgovara o problemima boraca koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji. Ministar je prihvatio zahtjev da predstavnici demobilisanih boraca u svakoj općini odrede svoja dva predstavnika koji će u saradnji sa službama BIZ-a pripremiti i analizirati spiskove boraca koji su u stanju potrebe.

Ministar Bukvarević je iskoristio priliku da javno pozove sve predstavnike boraca i boračkih organizacija da do 15.08.2017. godine dostave svoje prijedloge kriterija za dodjelu sredstava iz Sporazuma.

Na ovim sastancima ministar je razjasnio da će se sa pozicije Transfer za socijalno – statusna pitanja, sredstva, borcima koji ispunjavaju kriterije, doznačavati u periodu dok im se ne riješi statusno pitanje.

Ovim putem ministar Bukvarević je javno pozvao borce okupljene ispred zgrade vlade FBiH da se uključe u pregovore i realizaciju ovog Sporazuma.

Naredni sastanak danas  ministar Bukvarević će održati u Bugojnu na kojem će prisustvovati načelnik Ajkunić, predstavnici općinskog BIZ-a i direktor uprave Crnica.

Očekuje se da će slični sastanci biti u narednom periodu održani i u drugim općinama iz kojih dolaze borci okupljeni pred zgradom Vlade FBiH

 

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti