Search

Ministar Bukvarević sa Koordinacijom boračkih udruženja u posjeti BH Pošti

Danas je federalni ministar Bukvarević sa Koordinacijom boračkih Saveza, Organizacija i Udruženja proisteklih iz Armije Republike Bosne i Hercegovine održao radno – konsultativni sastanak u BH Pošti sa generalnim direktorom Mujićem.

Sastanak su inicirali predstavnici Koordinacije zbog izražene želje članova boračkih udruženja da se invalidnine koje isplaćuje Federalno ministarstvo za pitanja boraca, isplaćuju i putem pošte, a ne samo putem banaka. Ovaj zahtjev su prije svega iskazali roditelji šehida koji se nalaze u poznim godinama života i ratni vojni invalidi sa teškim tjelesnim povredama i osoba koje žive u sredinama u kojima nema ispostava banaka. Naime, BH Pošta ima najrašireniju mrežu u BiH, odnosno imaju preko 250 svojih šaltera i poslovnica.

BH Pošta može putem svojih poslovnica i uposlenika, koji su svakodnevno na terenu, realizovati sve zahtjeve koje iskažu građani BiH, odnosno sve boračke kategorije.

Federalni ministar Bukvarević i direktor BH Pošta Mujić su izrazili svoju opredjeljenost da učine sve da se udovolji realnim zahtjevima navedenih boračkih kategorija, te da se otvori mogućnost korisnicima da izaberu model putem kojeg će moći primati svoje invalidnine, da li je to putem pošte ili putem banke.

Na kraju sastanka, usaglašene su dalje aktivnosti, koje nalažu da se prvo anketiraju svi korisnici, kako bi se tačno znalo koji je broj korisnika koji žele primati svoje invalidnine putem pošte, te da se potom potpiše Ugovor između Federalnog ministarstva za pitanja boraca i BH Pošte za realizaciju isplate invalidnina putem BH Pošte.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti