Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA KOORDINACIJOM BORAČKIH UDRUŽENJA, USAGLASIO TEKST ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA „TRANSFER ZA RJEŠAVANJE SOCIJALNO STATUSNIH PITANJA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA“

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA KOORDINACIJOM BORAČKIH UDRUŽENJA, USAGLASIO TEKST ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA „TRANSFER ZA RJEŠAVANJE SOCIJALNO STATUSNIH PITANJA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA“

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava „Transfer za rješavanje socijalno statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“, dobila svoju zvaničnu formu teksta.

Sarajevo, 11.10.2017.godine: Danas je na sastanku, koji je ministar Bukvarević održao sa predsjednicima boračkih/braniteljskih udruženja koordinacije, potpisnicima Sporazuma, usaglašen tekst Odluke o usvajanju programa utroška sredstava „Transfer za rješavanje socijalno statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“, predviđenog u rebalansu Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkoga rata u iznosu od 7 miliona KM.

Ministar Bukvarević je upoznao predstavnike boračkih udruženja da je u skladu sa Sporazumom o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH na poziciji Federalnog inistarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata, namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija, upućen zahtijev prema Federalnom ministarstvu finansija za rebalans Budžeta i da su predviđena sredstva na ovoj poziciji, od 7 miliona KM za 2017. godinu.

– Danas smo zajedno došli do rješenja, tj., usaglasili smo prijedlog teksta Odluke o usvajanju programa utroška sredstava, a koji se tiče rješavanja socijalno statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica. Federalno ministarstvo za pitanja boraca je prije svega servis borcima i članovima njihovih porodica i izražavam zadovoljstvo da možemo putem dijaloga sa predstavnicima boračkih udruženja rješavati sva otvorena pitanja. Ovo je samo jedan od projekata na koje zajedno radi Federalno ministarstvo i predstavnici boračkih udruženja. – izjavio je ministar Bukvarević.

– Drago mi je da smo danas usaglasili prijedlog Odluke sa kriterijima koji će pomoći pripadnicima boračke populacije koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Nadam se da će svi u Bosni i Hercegovini doprinijeti da se sredstva iz ovog transfera dodjele onim pripadnicima boračkih populacija i članova njihovih porodica, kojima su najpotrebniji. – rekao je Patković.

– Pozivam pripadnike Hrvatskog vijeća odbrane da se uključe u aplikacije koje će biti objavljene u javnom pozivu, tako da se nadam da će ovu pomoć dobiti oni kojima je najpotrebnija. – istakao je Radić.

Nakon usvajanja teksta Odluke i potpisivanja od strane svih predsjednika boračkih/braniteljskih udruženja koordinacije, Odluka ide na daljnu proceduru i saglasnost Vlade Federacije BiH.

Predstavnici boračkih saveza i  udruženja očekuju od predstavnika Vlade i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da što prije usvoje rebalans Budžeta i pristupe realizaciji ove Odluke.

Sastanku su prisustvovali i savjetnik Premijera Vlade Federacije BiH general Fikret Prevljak savjetnik Predsjednika Federacije BiH Pavo Šljivić, savjetnici ministra general Ramiz Dreković i Enisa Teskeredžić

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti