Search

Ministar Bukvarević sa predstavnicima boraca: Nastaviti rad na poboljštanju statusa boračke populacije

Sarajevo, 27.05.2020. godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević u sjedištu Vlade FBiH održao sastanak sa predstavnicima Jedinstvene organizacije boraca BiH (JOB) i maloljetnih doborovoljaca.

Na održanim sastancima sa delegacijama ovih dviju boračkih organizacija ministar je razgovorao o statusu boračke populacije te aktivnostima na poboljšanju u narednom periodu te još jednom podsjetio na opredjeljenje Vlade FBiH i Ministarstva da je isplata redovnih mjesečnih boračkih naknada prioritet i da ne smije biti dovedena u pitanje.

Predstavnici boraca su iskazali podršku ministru Bukvareviću te zahvalnost za dosadašnju saradnju i unaprjeđenje položaja boračke populacije. Posebno je značajno što su po prvi put maloljetni doborodovoljci kroz definiciju ugrađeni u federalni Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Značajan iskorak je i izmjena pravilnika kojim je maloljetnim dobrovoljcima koji su ranjeni i primaju invalidninu, ista uvećana za 10%, te projekat prekvalifikacije, dokvalifikacije i doškolovanja za oko 80 maloljetnih dobrovoljaca.

Istaknuto je da će saradnja Ministarstva i boračkih saveza i organizacija biti nastavljena i u narednom periodu kako bi se omogućio što bolji položaj i unaprjeđenje statusa najzaslužnije kategorije naših sugrađana za to što danas imam državu i slobodu.

Predstavnici JOB-a i maloljetnih doborovoljaca su aktivno kroz Radnu grupu učestvovali u izradi federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica stoga ih je ministar ovom prilikom izvijestio da je oko 15.000 demobiliziranih branilaca starijih od 57 godina koji nemaju drugih primanja ostvarilo pravo na egzistencijalnu naknadu kroz federalni Zakon te je poslana zajednička poruka da preostali kantoni koji još uvijek nisu izmijenili zakone i omogućili ovo pravo borcima mlađim od 57 godina u što skorijem periodu to učine.

Također, zajednička poruka je da je u proteklom periodu kroz niz značajnih aktivnosti ukazano poštovanje ovoj kategoriji sugrađana te da tim putem treba nastaviti  i narednom periodu.

Predstavnici JOB-a su iskazali podršku Zakonu o udruženjima od posebnog društvenog značaja te je zajednički konstatovano da je u narednom periodu potrebno raditi na ujedinjavanju JOB-a i Saveza boraca FBiH te općenito ukrupnjavanju boračkih saveza i organizacija kako bi se isti jačali i kako bi se uredila reprezentativnost u predstavljanju boračke populacije.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti